Clubhuiscommissie Nieuws

Experts gezocht!

Op de algemene ledenvergadering van 24 juni is ook aandacht besteed aan de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe clubhuis. De grote knopen blijken nog niet te zijn doorgehakt. Bijvoorbeeld of de vereniging kiest voor renoveren, uitbreiden of een nieuw gebouw neerzetten (al dan niet op dezelfde plek). Maar er is wel heel wat gebeurd. 

Lees meer

Clubhuisvernieuwing: vier varianten nader onderzocht

In het clubhuis zijn maandagavond 18 maart tijdens een informatiebijeenkomst de eerste conclusies besproken van het onderzoek naar de clubhuisvernieuwing. De clubhuiscommissie gaf een toelichting op de werkzaamheden tot nu toe en zette uiteen hoe zij de komende tijd vier varianten voor het nieuwe clubhuis nader uitwerkt.

Lees meer

De toekomst van het clubhuis: informatiebijeenkomst 18 maart

Op maandag 18 maart is er een bijeenkomst in het clubhuis waarop de clubhuiscommissie verslag doet van wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Voor deze bijeenkomst is een uitnodiging verstuurd naar de 36 klankbordgroepen die eind 2023 via het vragenformulier hun input hebben geleverd. 

Lees meer

Waar komt het nieuwe clubhuis of blijft het staan waar het staat?

De klankbordgroepen voor het clubhuis van de toekomst zijn op dit moment druk bezig de vragenlijsten in te vullen, met als deadline 15 november. Sommige groepen zijn heel voortvarend te werk gegaan en hebben hun suggesties al ingediend. Ook de ideeënbus wordt nog steeds door leden gevonden om hun wensen kenbaar te maken.

Lees meer

Interviews Craeyen over clubhuisvernieuwing

In de nieuwste Craeyen is uitgebreid aandacht besteed aan het werk van de clubhuiscommissie die sinds juni van dit jaar belast is met de clubhuisvernieuwing. Tycho Vermeire en Bernard van Dijk, respectievelijk voorzitter en secretaris van de commissie, komen uitgebreid aan het woord. 

Lees meer

Jeugd praat mee over clubhuisvernieuwing

De Herfstkampen voor de hockey- en voetbaljeugd zijn natuurlijk een mooie traditie. Dit jaar werd de gelegenheid aangegrepen om met zowel de meisjes als jongens over het toekomstige clubhuis te spreken. Wat willen ze behouden, wat moet er anders, wat bevalt echt niet en wat vinden zij nu echt belangrijk?

Lees meer

Suggesties uit de ideeënbus

Veel leden van HB Craeyenhout hebben inmiddels de weg gevonden naar de digitale ideeënbus om hun wensen en dromen over het toekomstige clubhuis achter te laten. De clubhuiscommissie is daar ontzettend blij mee en roept nog meer leden op om hun ideeën in te dienen. Hieronder volgt een selectie van ontvangen suggesties, waarbij gelijkluidende wensen zijn samengevoegd.

Lees meer

Veel animo voor aftrap clubhuisvernieuwing

Op dinsdagavond 10 oktober kwamen zo’n kleine vijftig HBS’ers in het clubhuis bijeen om de aftrap van de clubhuisvernieuwing bij te wonen. De bijeenkomst was onderdeel van de aanpak van de clubhuiscommissie om zo veel mogelijk leden bij de toekomst van het clubhuis te betrekken.

Lees meer

Kick-off clubhuisvernieuwing: 10 oktober

Volgende week dinsdag 10 oktober is het clubhuis de locatie voor de kick-off van de clubhuisvernieuwing. Tientallen vertegenwoordigers van besturen, commissies en hockey-, voetbal- en cricketteams (jeugd, dames/senioren, veterinnen/veteranen) komen dan op uitnodiging van de clubhuiscommissie bijeen

Lees meer

Iedereen praat mee over de clubhuisvernieuwing

Over twee weken – om precies te zijn op 10 oktober – vindt de kick-off plaats van de ledenraadpleging voor de clubhuisvernieuwing. Voor die avond zijn tientallen vertegenwoordigers van allerlei besturen, commissies en hockey-, voetbal- en cricketteams door de clubhuiscommissie uitgenodigd.

Lees meer

Nieuwe clubhuiscommissie

Op de ALV van 19 juni is de nieuwe clubhuiscommissie geïnstalleerd. De commissie is gevraagd een programma van eisen op te stellen voor vernieuwing van het clubhuis.

Lees meer