Vertrouwenspersonen HBS Craeyenhout


Het algemeen bestuur heeft voor onze vereniging twee vertrouwenspersonen aangesteld; de vertrouwenspersonen zijn voor alle leden van alle afdelingen te benaderen.
 

HBS Craeyenhout wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met sporten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat...

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HBS Craeyenhout willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook een van de redenen waarom er bij ons een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor daadwerkelijke problemen, maar ook voor vragen die daarvóór al kunnen spelen. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel aankaarten, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en kan herhaling voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van HBS Craeyenhout?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Die vragen kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Craeyenhout op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven;
b. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het algemeen bestuur van HBS Craeyenhout. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen geanonimiseerd aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wat als er een klacht volgt na overleg met de vertrouwenspersoon?
Allerlei vormen van discriminatie en intimidatie kunnen voorkomen binnen een sportclub. Ook gedragingen als pesterijen tussen de teamleden onderling, opzettelijk iemand letsel toebrengen en discriminerende opmerkingen kunnen aanleiding geven tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het nemen van de beslissing of je officiële stappen gaat ondernemen en hoe je dit het beste kunt doen.

Het algemeen bestuur van HBS Craeyenhout en de vertrouwenspersoon onderschrijven een aantal gedragsregels ontleend aan NOC*NSF. Afhankelijk van de aard van de klacht en de weg die daarvoor gevolgd moet worden, kan in overleg met het bestuur een ad hoc vertrouwenscommissie worden ingesteld. Naast de voorzitter van de betrokken afdeling of de voorzitter van het algemeen bestuur, kan deze commissie - gerelateerd aan de klacht die aan de orde is - bestaan uit een jurist, gezondheidsdeskundige (arts, psycholoog) of maatschappelijk werker. Deze ad hoc commissie heeft de status van een onafhankelijk adviesorgaan en haar leden hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe bereik je de vertrouwenspersonen van HBS Craeyenhout?
De vertrouwenspersonen bij HBS Craeyenhout zijn mevrouw Eveline Asselbergs en de heer Frank Pistoor. Je kunt hen bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@hbs-craeyenhout.nl. Als er sprake is van seksuele intimidatie, kun je met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt. Dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).