AB akkoord met aanbevelingen Commissie Topvoetbal

Bij HBS worden spelers niet betaald, dat is duidelijk. We zijn een amateurvereniging. Maar wel moeten we selectiespelers helpen. Als ze extra kosten maken bijvoorbeeld doordat ze in het eerste spelen.  Dat is een van de aanbevelingen van de Commissie Topvoetbal HBS.

Het algemeen bestuur van HBS heeft de aanbevelingen van de Commissie Topvoetbal HBS omarmd. De commissieleden zijn gevraagd het voetbalbestuur te ondersteunen bij de verdere uitwerking. Dit gebeurt in nauw overleg met onder meer de Technische Commissie Voetbal en de technische staf.

Het rapport van de Commissie Topvoetbal werd op 24 maart van dit jaar ingediend bij het AB en is besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni. Het rapport bevat een serie aanbevelingen voor het beleid van de voetbalafdeling en schetst de ambities die onze vereniging heeft.

Op de eerste septembervergadering van het AB in het nieuwe seizoen heeft het AB het 10-puntenplan intensief besproken. De aanbevelingen van de commissie worden overgenomen, waarbij op enkele punten nadere uitwerking nodig is. Het AB is de commissie veel dank verschuldigd voor het uitgebreide werk dat is verricht.

De verdere uitwerking van deze aanbevelingen is primair een zaak van het voetbalbestuur. De opdracht van de commissieleden is echter niet helemaal voorbij. Het voetbalbestuur heeft hun hulp gevraagd, onder meer bij de verdere uitwerking van het plan.

Lees hier de toelichting op het rapport (document in PDF en PowerPoint).

Downloads:

Commissie Topvoetbal HBS Overzicht