Normen en Waarden

Protocol alcohol en drugs HBS Craeyenhout

Het bestuur van HBS Craeyenhout wil aan iedereen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken is een gezonde en veilige omgeving bieden. HBS Craeyenhout vindt het belangrijk dat zij als vereniging toeziet op naleving van de wettelijke verplichtingen rondom alcohol en drugs. 

Lees meer

Normen en Waarden

HBS Craeyenhout kent drie kenwaarden die gelden voor alle leden en voor iedereen die bij HBS Craeyenhout te gast of op bezoek is. Het zijn nadrukkelijk geen gedragsregels, die zijn bijvoorbeel al door de KNVB of andere sportbonden al in een convenant opgesteld.

Lees meer

HBS Craeyenhout Verklaring Omtrent Gedrag

Beleid (voetbal, hockey, cricket)

Het NOC*NSF, KNVB, KNHB en KNCB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. 

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en (seksuele) intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers en medewerkers die met minderjarigen werken. 

Het bestuur van HBS Craeyenhout onderschrijft dit en heeft als onderdeel van haar beleid de voorwaarde, dat alle vrijwilligers en medewerkers, die contact hebben met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand met een verleden een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Lees meer

Streep door discriminatie

Sport verbindt mensen, zowel op het veld als langs het veld. We vinden bij HBS Craeyenhout het zeer belangrijk dat iedereen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur, zich welkom voelt en blijft voelen op onze vereniging.

Hieronder vind u ons Beleidsdocument met betrekking tot anti-racisme en anti- discriminatie

Lees meer