Opzeggen bij HBS Craeyenhout

Vanzelf sprekend vinden we het jammer dat je hebt besloten om je lidmaatschap te beeindigen bij HBS Craeyenhout.

Opzegging van het lidmaatschap voetbal & hockey is alleen mogelijk, indien dit voor 1 mei via het Persoonlijke Account gebeurt. Voor cricketleden geldt als uiterste opzegdatum 31 december. 

Inloggen op het Persoonlijke Account kan door op de button Account te klikken in de menubalk.  Lukt het niet om in te loggen lees dan over hoe je kunt inloggen op de website. https://www.hbs-craeyenhout.nl/index.php?page=246

Gewenste ingangsdatum

Wanneer u het lidmaatschap wil opzeggen voor het aankomende seizoen maar nog wel op de hoogte wil blijven en berichten wil ontvangen van HBS Craeyenhout geef dan bij 'Gewenste ingangsdatum' 30 juni op. Het nieuwe verenigingsjaar gaat in per 1 juli in. 

Contributieplicht

Met betrekking tot de contributie is in de statuten vastgelegd (artikel 14), dat ..."leden zijn gehouden tot het betalen van contributie" en "wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd". Het is dus niet mogelijk (gedeeltelijk) teruggave van contributie te krijgen, wanneer tussentijds het lidmaatschap wordt opgezegd. Contributie wordt voor het gehele verenigingsjaar aangegaan.

Lidmaatschap wijzigen

Kun je om bepaalde redenen niet meer actief sporten of wil je één van meerdere sporten opzeggen maar wil je wel lid blijven van HBS Craeyenhout? Geef dan aan dat je jouw lidmaatschap wilt aanpassen naar: niet-spelend lid, donateur of verenigingslid. Stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@hbs-craeyenhout.nl , dit kan niet via uw eigen account.