Lid Worden bij HBS Craeyenhout

WELKOM BIJ HBS Craeyenhout

Wilt u weten hoe zich kunt inschrijven bij HBS Craeyenhout, welke spelregels wij daarvoor hanteren en wat de kosten zijn? Op deze pagina hopen wij u antwoord te kunnen geven op vragen die betrekking hebben op het lidmaatschap van onze vereniging. 

Uitleg aanmeldingsprocedure
Na inschrijving (aanmeldingsformulier) neemt de welkomstcommissie van de geselecteerde sportafdeling contact met u op. Afhankelijk van eventuele wachtlijsten krijgt u vervolgens een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, waarna de afhandeling van de inschrijving wordt voortgezet. Zo spoedig mogelijk nadat u, of uw kind, als lid is ingeschreven krijgt u te horen in welk team de indeling heeft plaatsgevonden.

Of er plaats is hangt af van het aantal aanmeldingen dat we ontvangen en van het aantal leden dat aan het eind van het seizoen vertrekt. Dat weten we pas rond 1 juni van elk jaar. We kunnen u dus niet onmiddellijk melden of u of uw kind spelend lid van HBS of Craeyenhout kan worden.

Inschrijfformulieren

Voetbal - jeugd

De inschrijving van jeugdspelers voor het volgende voetbal seizoen (2022-2023) is geopend vanaf 23 februari tot 1 mei. 

Hier  het Jeugdvoetbal inschrijfformulier is vanaf 1 mei gesloten!

 Meer informatie vindt u ook op Assists Voetbal/FAQ aanname bij HBS

Senioren voetbal

Seniorleden kunnen zich gedurende het hele seizoen vinschrijven. Lees vooraf de informatie over het inschrijven van de sport die je wilt komen beoefenen bij HBS Craeyenhout. 

Hier vind je het Senioren inschrijfformulier voor Voetbal  Senioren aanmeldingsformulier.


Hockey-jeugd 

De inschrijving van jeugdspelers voor het volgende hockey seizoen (2024-2025) is vanaf 1 april 2024 geopend. 

Hier vind je het Jeugdhockey inschrijfformulier voor  Inschrijfformulier Jeugdhockey.

Meer informatie vindt u ook op Assists Hockey /FAQ aanname bij Craeyenhout

Senioren hockey

Seniorleden kunnen zich gedurende het hele seizoen inschrijven. Lees vooraf de informatie over het inschrijven van de sport die je wilt komen beoefenen bij HBS Craeyenhout. 

Hier vind je het Senioren inschrijfformulier voor Hockey.  Senioren aanmeldingsformulier.


Cricket

De inschrijving voor het (volgende) cricket seizoen (2024) is geopend.

Jeugd

Hier vind je het  Cricket aanmeldingsformulier voor jeugdleden.

Senioren

Hier vind je het  Cricket aanmeldingsformulier voor senioren.

Contributie

Hieronder vindt u een overzicht van de contributie voor het seizoen 2024-2025.

De contributie wordt  jaarlijks aangepast en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in de maand juni. 

Lees meer

Afmelden bij HBS Craeyenhout

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen dan horen we dat graag op tijd. Lees hieronder de spelregels over het opzeggen van je lidmaatschap.

Opzegging van het lidmaatschap voetbal & hockey is alleen mogelijk, indien dit voor 1 mei zelf is gedaan door het lopende lidmaatschap op te zeggen in de Persoonlijke Omgeving van de HBS Craeyenhout website. U leest hier precies hoe dat moet. https://www.hbs-craeyenhout.nl/afmelden

Lees meer