WELKOM BIJ HBS Craeyenhout

Wilt u weten hoe zich kunt inschrijven bij HBS Craeyenhout, welke spelregels wij daarvoor hanteren en wat de kosten zijn? Op deze pagina hopen wij u antwoord te kunnen geven op vragen die betrekking hebben op het lidmaatschap van onze vereniging. 

Uitleg aanmeldingsprocedure
Na inschrijving (aanmeldingsformulier) neemt de welkomstcommissie van de geselecteerde sportafdeling contact met u op. Afhankelijk van eventuele wachtlijsten krijgt u vervolgens een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, waarna de afhandeling van de inschrijving wordt voortgezet. Zo spoedig mogelijk nadat u, of uw kind, als lid is ingeschreven krijgt u te horen in welk team de indeling heeft plaatsgevonden.

Of er plaats is hangt af van het aantal aanmeldingen dat we ontvangen en van het aantal leden dat aan het eind van het seizoen vertrekt. Dat weten we pas rond 1 juni van elk jaar. We kunnen u dus niet onmiddellijk melden of u of uw kind spelend lid van HBS of Craeyenhout kan worden.

Lid Worden bij HBS Craeyenhout Overzicht