Voetbal Scheidsrechters

Scheidsrechtercommissie

De scheidsrechterscommissie bestaat uit de beide scheidsrechtercoördinatoren Martijn Hendriks (senioren) en Carli van Booma (jeugd). De taken van de commissie zijn:

Lees meer

Arbitragebeleid

De visie van HBS op het belang van een goede arbitrage is simpel: het belangrijkste in voetbal zijn spelvreugde en sportiviteit. Daarom heeft elk HBS-voetbalteam recht op een gekwalificeerde en gemotiveerde scheidsrechter. Dat geldt in principe ook voor E- en F-wedstrijden, maar helaas zijn er nog niet voldoende pupillenscheidsrechters. Het huidige systeem, waarbij ouders fluiten, blijft daarom voorlopig gehandhaafd.
In het Arbitragebeleidsplan 2014-2017 is de HBS-visie op arbitrage verder uitgewerkt en vertaald naar doelstellingen. De belangrijkste zijn:

 • respect en begrip voor scheidsrechters verhogen door het vergroten van de spelregelkennis bij voetballers, trainers, leiders en commissie- en bestuursleden;
 • vanaf het seizoen 2014-2015 ten minste 15 gemotiveerde en KNVB-gekwalificeerde BOS-scheidsrechters, ten minste 5 KNVB-gekwalificeerde junioren- en/of pupillenscheidsrechters, en minimaal 3 scheidsrechterbegeleiders;
 • vanaf het seizoen 2014-2015 elke wedstrijd in D, C, B en A gefloten door een gekwalificeerde scheidsrechter;
 • in 2015 voldoen aan de criteria voor ARAG Fair Play Certificering;
 • op peil houden van het gewenste niveau van fluiten;
 • organisatie aanpassen aan ambities en doelstellingen arbitragebeleid.

Het arbitragebeleid wordt uitgevoerd door de scheidsrechterscommissie. Die bestaat momenteel uit Carli van Booma  (scheidsrechterscoördinator zaterdag) en Geert-Jan Mellink (ARAG certificering) en Martijn Hendriks (scheidsrechterscoördinator zondag).

Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)

Begin mei 2014 is de invoering van het DWF eindelijk afgerond. Daarmee is een eind gekomen aan het invullen van het papieren wedstrijdformulier. Wie regelmatig het DWF invult weet ondertussen wel hoe het werkt. Voor degenen die er wat meer moeite mee hebben komt binnenkort een handleidinkje beschikbaar op deze pagina. Hieronder alvast een aantal zaken die handig zijn om te weten.

Noodformulier
Voor noodgevallen als gevolg van bijvoorbeeld internet- en computerstoringen bij Sportlink of bij HBS, is er digitaal een noodformulier beschikbaar. Dit formulier is een PDF-bestand dat is in te vullen met Adobe Reader en vervolgens kan worden gemaild naar de KNVB (AV.Digitaal@knvb.nl). Ook is het mogelijk het formulier te printen, in te vullen en per post te versturen. Als laatste redmiddel is er uiteraard nog het oude, vertrouwde papieren wedstrijdformulier.

Assistent-scheidsrechters invullen?
Voor jeugdwedstrijden in categorie B hoeven de gegevens van de assistent-scheidsrechters niet te worden ingevoerd. Bij deze wedstrijden vlaggen vaak goedwillende ouders en die hebben geen KNVB-nummer (nodig).

Nieuwe strafcodes
Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf het seizoen 2014/2015 is het aantal strafcodes naar acht teruggebracht. Voor alle gele kaarten is er nog maar één strafcode, en voor de directe rode kaarten nog maar zes. Daarnaast is er een code voor ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials’. Dit zijn de acht strafcodes:

Strafcode 1 Gele kaart
Strafcode 2 Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
Strafcode 3 Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
Strafcode 4 Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
Strafcode 5 Beledigen
Strafcode 6 Bedreigen
Strafcode 7 Spuwen
Strafcode 8 Overige overtredingen begaan door teamofficials

Vragenlijst bij rode kaart
Bij een rode kaart vult de verenigingsscheidsrechter na het invullen en versturen van het DWF een vragenlijst in met aanvullende informatie over de toedracht van de overtreding(en). Deze vragenlijsten komen in de plaats van het formulier ‘Verklaring van de scheidsrechter’.

Visuele Controle

Met de verplichte controle of de personen op het (digitale) wedstrijdformulier inderdaad overeenkomen met de spelers die op het veld staan, behoort  het gesjoemel met spelers en spelerspassen vrijwel tot het verleden.

Voor alle duidelijkheid hierbij nog eens de procedure:

 • De scheidsrechter controleert of de gegevens op de spelerspassen overeenkomen met de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier. Ook die van de wisselspelers;
 • Vervolgens  neemt hij de spelerspassen mee naar het speelveld. Direct voor aanvang van de wedstrijd laten de aanvoerders aan de scheidsrechters zien welke speler bij welke spelerspas hoort;
 • Daarna geeft de scheidsrechter de spelerspassen in bewaring aan het betreffende team.

Spelers zonder geldige spelerspas mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Wanneer een scheidsrechter twijfelt of de spelerspas wel bij een bepaalde speler hoort, mag de speler zich ook met een ander geldig bewijs legitimeren. Uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter of iemand wel of niet mag deelnemen aan de wedstrijd.

Scheidsrechter worden?

Voetbalwedstrijden moeten een eerlijk en sportief verloop hebben. En dat kan alleen met bekwame en gemotiveerde scheidsrechters, vinden we bij HBS. Daar kan je er dus nooit genoeg van hebben, en daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe scheidsrechters.

We zoeken pupillenscheidsrechters (E en F) en scheidsrechters voor junioren en senioren.

Je bent:

 • enthousiast en gemotiveerdtussen 12 en 50 jaar oud;
 • bereid om een scheidsrechterscursus te volgen;
 • niet bang om de baas op het veld te zijn.

We bieden je:

 • een gratis cursus  Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal (BOS) of Pupillenscheidsrechter (7 tegen 7);
 • een tenue (shirt, broek, kousen), fluit, kaarten en blokje;
 • begeleiding en coaching;
 • mogelijkheden om te fluiten wanneer je zelf wilt of kunt;
 • een gezellig team van collega-scheidsrechters en jeugdcommissieleden.

Nieuwsgierig geworden? Bel scheidsrechterscoördinator Carli van Booma (06 15341437), stuur hem een mailtje (HBS@booma-s.nl) of schiet hem aan op een zaterdag.

Wedstrijdzaken

Met ingang van het seizoen 2015/2016 moeten tweedejaars B-junioren het officiële KNVB Spelregelbewijs hebben gehaald om nog te mogen voetballen. Op de website www.voetbalmasterz.nl kunnen ze oefenen en uiteindelijk hun spelregelbewijs halen. De B-junioren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij het bewijs halen, maar uiteraard zal HBS daarbij de nodige ondersteuning bieden. Dat zal onder andere via de website gebeuren.