Schema voor toezicht tijdens wedstrijden

Handleiding corona-coaches

Wij willen uiteraard voorkomen dat mensen op onze vereniging besmet raken met het coronavirus. Jullie hulp en inzet wordt daarom bijzonder gewaardeerd!  Het verzoek aan jou is om met zachte hand toe te zien op de naleving van de corona-richtlijnen op onze club.

Waar kunnen corona-coaches zich melden op de club?
Corona-coaches kunnen zich melden bij de Jeuco-dienst beneden ter hoogte van kleedkamer 10-11. Daar ligt een hesje klaar, hiermee ben je als corona-coach herkenbaar voor de bezoekers. 

Lees meer