Bardiensten HBS Craeyenhout

Alle teams binnen HBS-Craeyenhout hebben meerdere keren per jaar (gemiddeld zo’n 4 keer) bardienst. Van de fjoetjers en de benja’s tot en met Dames 1 en HBS 1. Zowel in het Clubhuis als in het Craeyenpleintje (alleen hockeyteams). 

Alle teams binnen HBS-Craeyenhout hebben meerdere keren per jaar (gemiddeld zo’n 4 keer) bardienst. Van de fjoetjers en de benja’s tot en met Dames 1 en HBS 1. Zowel in het Clubhuis als in het Craeyenpleintje (alleen hockeyteams). 

We werken in vaste shifts waarvoor de teams worden ingedeeld. We streven ernaar de teams hier zo spoedig over te informeren, uiterlijk een week van tevoren. Dit gebeurt door middel van een mail. De teammanager overlegt met de ouders/ teamleden wie de dienst op zich neemt. Per shift zien we graag 3 personen in het Clubhuis en 2 personen in het Craeyenpleintje.

Voor zover mogelijk worden de bardiensten in het Clubhuis voor of na de wedstrijd van het team ingedeeld zodat ouders ook nog naar hun kind kunnen kijken. Bij het Craeyenpleintje wordt de dienst in principe tijdens de wedstrijd van het team ingedeeld omdat men prima de wedstrijd vanaf daar kan volgen of onderling kan afwisselen. 

Gezien de populariteit van de clubavond op donderdagavond, zullen alle teams die op de donderdagavond trainen (tot 2100), vanaf donderdag 7 september roulerend elke week van ong 21.00-23.00 uur helpen achter de bar en met opruimen in de keuken. Er staat elke donderdagavond een vaste kracht maar bij drukte verwachten we dat het dienstdoende team bijspringt achter de bar en in ieder geval bij het opruimen van de keuken. Deze diensten staan buiten de reguliere weekend bardiensten. 

De diensten zijn verplicht en ook als ineens de wedstrijdtijden worden gewijzigd of afgezegd, verwachten we het team wel voor de bardienst. Er kan geruild worden met een ander team. Hier is men zelf verantwoordelijk voor. We verwachten wel dat dit wordt doorgegeven via bardiensten@hbs-craeyenhout.nl

N.B Wij zijn altijd op zoek naar vriendengroepen die het leuk vinden op de zaterdagavond tijdens de wedstrijd van HBS 1 een bardienst te draaien of om een dienst op de zondag op te pakken! Meld je aan via bovenstaand email adres.