Selectieproces HBS jeugdopleiding

- Tijdens de eerste periode van het seizoen, tot de herfstvakantie, zal er door de trainer/coach, scouts, jeugdcommissie, hoofd scouting en hoofd jeugdopleiding kritisch gekeken worden of alle spelers van de jeugdopleiding goed ingedeeld zijn. Daarbij worden spelers die opvallen bij de breedte teams genoteerd en nauwlettend in de gaten gehouden. Dit gaat aan de hand van de opgestelde beoordelingsformulieren.

- Vlak voor de herfstvakantie zal er overleg zijn tussen trainer/coaches, scouts, jeugdcommissie, hoofd scouting en hoofd jeugdopleiding om te bepalen of er wisselingen moeten gaan plaatsvinden in de selectieteams. 

- Twee criteria hiervoor zijn:

  1. Kan een speler die in de selectie zit het niveau aan en voelt hij zich comfortabel in de selectie.
  2. Is er een speler die niet in de selectie zit, maar die in de eerste periode van het seizoen heeft aangetoond dat hij wel in staat is om in het selectieteam te gaan spelen en staat hij hiervoor open.

- In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie zal er gemonitord worden of de wisselingen goed zijn geweest. Daarbij zal er door de scouts en trainer/coaches een lijst opgesteld worden, met spelers die na de kerstvakantie zullen gaan meetrainen/-spelen bij een hoger team. Hoger kan in dit geval zijn binnen de lijn, of naar een oudere leeftijdscategorie. 

- Deze actie doen wij, omdat wij vinden dat de ontwikkeling van spelers versneld zal worden wanneer hij meer weerstand zal ondervinden tijdens het voetballen.

- Direct na de kerstvakantie zullen de geselecteerde spelers uit de 1 e selectie van de O19, O17, O15 & O13 een keer in de week gaan meetrainen bij een hoger team. Bij spelers waarvan wij vinden dat een keer meetrainen in de week niet genoeg is, kan ervoor gekozen worden om dit meerdere keren in de week te laten zijn en eventueel ook op zaterdag bij de wedstrijd te betrekken van dat hogere team. 

- Spelers vanuit de 2 e selecties en overige teams, zullen vanaf februari hiermee gaan starten. Zo ook de spelers in de O11 & O9.

- Wanneer een speler op zaterdag niet bij zijn eigen team zal meespelen, dan betekent dit dat hij in de basis zal starten van het hogere team. Mocht hij eerst bij zijn eigen team hebben gespeeld en daarna aansluiten bij het hogere team, dan kan het zijn dat hij als wissel aan de wedstrijd begint.

- Tegen het einde van het seizoen, april/mei, zal er overleg plaatsvinden voor de te vormen selectie richting het nieuwe seizoen. Dit overleg vindt plaatst tussen de trainer/coach van de desbetreffende selectie, de scout van de desbetreffende lijn waar de selectie in valt, de lijncoördinator vanuit de jeugdcommissie, de hoofd scouting en de hoofd jeugdopleiding.

- De intentie is er om de selectie zo klein mogelijk te vormen. Dit is afhankelijk van het aantal spelers wat er voor die bepaalde selectie per team staat.

- Vanwege de zomervakantie kiezen wij ervoor om vlak na het seizoen al een trainingsperiode in te lassen richting het nieuwe seizoen. Deze periode zal doorgaans de laatste twee weken van mei zijn. In deze periode zal er mogelijk gekeken worden hoe sommige spelers zich houden in de selectie. 

- Na deze trainingsperiode zal de selecties voor het volgend seizoen bekend gemaakt worden, peildatum is 1 juni.

 De technische commissie jeugd.

 

Assists Jeugdvoetbal Overzicht