In memoriam John Goldman

Dinsdagavond 6 juli kregen we het droevige bericht dat John Goldman was overleden. We wisten al geruime tijd dat zijn fysiek broos was en zijn geest niet altijd meer even helder. Een half jaar geleden gaf John te kennen niet meer op donderdagmiddag naar HBS uit Wassenaar te komen voor zijn wekelijkse partijtje biljart.

Het biljarten stond bij John namelijk in zijn agenda op de donderdagen met rood omcirkeld. Opgehaald uit Wassenaar, door vriend Peter Rantong, stond hij trouw om 13.00 uur ’s-middags met een waterpas in ons clubgebouw te meten of de biljarts niet al te scheef stonden. Wat overigens nog wel eens voorkomt.

John was niet alleen een goed en enthousiast biljarter maar ook een goede voetballer en een uitstekend bridger.

John werd in september 1960 lid van HBS. Net als zijn broers Carel en Ruud kon hij een aardig balletje trappen. Hij speelde een aantal malen in HBS1 en maakte zelfs tweemaal deel uit van het Nederlands Studenten-elftal.

Maar zijn meeste wedstrijden speelde hij voor HBS 3 en 4 en in het legendarische HBS 9 onder aanvoerderschap van Coen Bakker.

John was HBS. Hij volgde het wel en wee van de club op de voet. Trouw bezoeker bij de thuiswedstrijden van HBS 1 en altijd present in oktober bij het Reunistendiner. 

Onze gedachten van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Ellen, kinderen en naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Je HBS-biljartvrienden 

       

In Memoriam Overzicht