We moeten met z'n allen een stapje terugdoen

Er gloort licht aan het einde van de tunnel; nadat onze club er wekenlang verlaten bij lag, zijn de trainingen inmiddels weer opgestart. Zoals het er nu naar uitziet mag ook ons clubgebouw op 1 juli weer open. Tijd voor het AB om de balans op te maken en wat prangende vragen te beantwoorden. Wat heeft het AB in de afgelopen maanden bezig gehouden, hoe staan we ervoor en wat zijn de plannen? Een gesprek met penningmeester Pien Verweij-van der Vegt (PV) en voorzitter Adriaan de Buck (AdB). 

 

Herinneren jullie je de eerste dag van de lockdown nog? 

AdB: Jazeker dat was donderdag 12 maart, het lijkt heel lang geleden. Ik kan me dat helaas nog maar al te goed herinneren omdat donderdagavond natuurlijk onze clubavond is. Vlak na de persconferentie van Mark Rutte die middag belde ik met verenigingsmanager Rob Buursen om te bespreken of de clubavond wel door kon gaan. Bijeenkomsten van meer dan 100 mensen waren immers vanaf die middag verboden. Vervolgens volgden de gebeurtenissen elkaar razendsnel op. Zowel de KNVB als de KNHB adviseerden niet meer te trainen. We hebben toen per direct besloten iedereen van het veld te halen. Op dat moment denk je wel even: wat zijn we aan het doen, is dit geen paniekvoetbal? Daarna hoor je gelukkig dat nagenoeg alle clubs het zo gedaan hebben.

PV: Vervolgens zijn we zeven weken dicht geweest op last van de gemeente. Zeven weken! En dat in de lente, de periode dat er op de club altijd juist heel veel gebeurt en opbloeit. De tijd dat cricket buiten begint, hockey de zaal uit komt, voetbal de beslissende fase van de competitie ingaat. Een tijd ook waarin normaal het buffet op volle toeren draait en de buitenbar opengaat. Eind april mochten eindelijk de trainingen voor de jeugd voorzichtig worden opgestart. Dan zie je de veerkracht van deze club. De drie afdelingen zetten samen de schouders eronder om alle nodige protocollen en trainingsschema’s op te stellen. Vanaf 30 april kon de jeugd weer het veld op. Met dank aan onze trainers die er in deze ongewone tijden toch gewoon staan. Klasse! 

Over trainers gesproken, hoe zit het nu met de betaling van vergoedingen?

PV: Vanaf 12 maart tot eind april konden er geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden. Daardoor konden onze trainers buiten hun schuld veel minder dan normaal of zelfs helemaal niets doen. Als AB stonden wij voor de keuze om de betaling van vergoedingen aan onze trainers al dan niet te laten doorlopen. Daarover is binnen het AB uitgebreid en stevig gediscussieerd. Als club moet je je mensen steunen, ook bij tegenslag. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk oog houden voor de financiële belangen van de club. Uiteindelijk is voor een tussenoplossing gekozen waarbij de vergoedingen gedeeltelijk zijn uitbetaald.  

AdB: We hebben geprobeerd te handelen met een koel hoofd en een warm hart. Maar helaas kun je nooit iedereen tevreden stellen. De communicatie hierover met sommige betrokkenen verliep helaas niet optimaal. Hopelijk voelt iedereen zich uiteindelijk toch fair door ons behandeld, maar ik kan me voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn. Daar mogen ze ons dan altijd op aanspreken. Wat enorm heeft geholpen is dat diverse trainers en coaches van de verschillende afdelingen spontaan hebben “ingeleverd’’. Dat is echt grote klasse. 

Hoe staat het met het sponsorcontract van Under Armour?

PV: Begin maart waren we hard op weg om een meerjarig sponsorcontract af te sluiten met de agent van Under Armour, Dreamsport. Ook Freekick zou bij deze deal worden betrokken. De insteek was om –voor het eerst in de clubhistorie- onze drie afdelingen in hetzelfde tenue te laten spelen. In de loop van april bleek het onzeker of de nieuwe kledinglijn op tijd voor komend seizoen leverbaar zou zijn. Bovendien is er sowieso nog veel onduidelijkheid rond het nieuwe seizoen. Daarom heeft het AB in goed overleg met alle betrokkenen besloten de invoering van de nieuwe kledinglijn een jaar op te schuiven. 

De Haagse Wethouder Sport is langsgeweest op HBS?  

AdB: Inderdaad, op 7 mei bracht onze kersverse wethouder Sport Hilbert Bredemeijer een werkbezoek aan Craeyenhout . Hij arriveerde eind van de middag op de club en nam alle tijd voor het bezoek. Bredemeijer woont bij HBS om de hoek en was bijna “HBS-vader” geweest. Door de wachtlijst bij Craeyenhout moesten zijn  hockeyende dochters echter uitwijken naar HDS. De timing van het bezoek kon niet beter, het was mooi weer en onze jeugdleden dartelden als jonge veulens in de wei. We maakten letterlijk een rondje langs alle velden en Bredemeijer was onder de indruk van onze sportvereniging die ook in coronatijd draait als een geoliede machine. De wethouder toonde zich bovendien een groot voetbalkenner. Zo raakte hij met Mike de Geer in gesprek over het fameuze KNVB bekerduel HBS-FC Oss uit 2015, door de Kraaien glorieus met 4-1 gewonnen. Van de dienstdoende coronatoezichthouder Martijn Reuser wilde hij alles weten over diens enige interland, waarover Martijn uiteraard maar al te graag vertelde. Natuurlijk zijn er ook de meer serieuze zaken besproken, zoals ons veldentekort. En de afspraken die in de laatste jaren met de gemeente zijn gemaakt over bijvoorbeeld het “halve hockeyveldje” en die nooit van de grond zijn gekomen. Bredemeijer heeft aangegeven hier serieus naar te kijken. Al met al was het een aangenaam en nuttig bezoek van de wethouder.

Hoe staat HBS er momenteel financieel voor?  

PV: We kunnen er niet omheen, de coronacrisis raakt ook HBS keihard en heeft grote financiële gevolgen. Onze belangrijkste inkomsten bestaan uit de ledencontributies, het resultaat van het buffet en sponsorgelden. Sinds 12 maart is het clubhuis gesloten en zijn de inkomsten uit het buffet volledig opgedroogd. Het resultaat blijft dus ver achter bij de begroting. Vaste kosten zoals salarissen, belastingen, verzekeringen en abonnementen lopen natuurlijk wel gewoon door. Dit leidt direct al tot een fors verlies. Gelukkig hebben we wel gebruik kunnen maken van financiële steunmaatregelen van de overheid, zoals het noodfonds voor drie maanden huur en de NOW voor dekking van een deel van de loonkosten. Uiteindelijk is dit echter niet meer dan een pleister op de wond. En de nabije toekomst is ongewis, want de crisis duurt voort. Diverse sponsoren hebben laten weten dat ze de club ook nu blijven steunen en wij kunnen ze hiervoor niet genoeg bedanken. Maar net als alle verenigingen moeten ook wij rekening houden met teruglopende sponsorgelden. We houden de financiële situatie nauwlettend in de gaten en voorlopig kunnen we voldoen aan onze verplichtingen. Maar we zijn wel aan het interen op het eigen vermogen. 

AdB: Van de Nederlandse sportverenigingen maakt veertig procent zich zorgen over het voortbestaan, heeft NOC NSF onderzocht. Dat is bij ons niet direct aan de orde. Maar de nood is hoog, overal. En laten we duidelijk zijn; HBS is echt geen armlastige vereniging. Maar het punt is dat onze reserves zijn gebruikt voor onze infrastructuur (tribune, kleedkamers en velden). Er zijn dus geen liquide middelen (“potjes”) aanwezig waarmee de huidige verliezen kunnen worden gecompenseerd. 

Wat heeft dit voor impact richting volgend seizoen? 

PV: Het vervelendste van de huidige situatie is de onzekerheid. Hoe maken we een begroting in deze tijden? Per 1 juli is het clubhuis hopelijk beperkt weer toegankelijk, wat we dan precies mogen is nog niet duidelijk. Door de overheidsmaatregelen zullen we naar alle waarschijnlijkheid minder omzet behalen. En als het virus weer oplaait, is de begroting meteen weer achterhaald. We moeten dus realistisch begroten en ook voor komend seizoen rekening houden met substantieel lagere inkomsten uit het buffet en sponsoring. Dit betekent dat we het huidige uitgavenpatroon niet kunnen voortzetten omdat dan ook volgend jaar fors verlies wordt geleden. Dat zou onverantwoord zijn. Dus moeten wij als bestuur de tering naar de nering zetten. 

AdB: De club heeft in de afgelopen jaren veel neergezet. Sterke prestaties en goede trainers en coaches. Fantastische spelers opgeleid. Dat kost heel wat en alles bij elkaar wordt dat in deze moeilijke tijden teveel. Dus moeten we met z’n allen een stapje terugdoen. Dat geldt voor alle afdelingen maar ook voor zaken als materiaal en horeca. De sportieve ambities zijn en blijven hoog, maar we moeten deze moeilijke periode met elkaar overbruggen. Daarbij komt dat onze groep vrijwilligers de afgelopen jaren fors kleiner is geworden. Terwijl we die vrijwilligers juist nu heel hard nodig hebben. 

Wat doen jullie om de financiële problemen het hoofd te bieden?  

PV: Wij zitten pas koud een half jaar in het bestuur en wat er op ons afkomt is niet gering. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van een klankbordcommissie bestaande uit Roland Goldman, Mark Rog en Peter Wit. Ervaren zwaargewichten uit het bedrijfsleven, gepokt en gemazeld in de club. Zij staan ons met raad en daad bij en zijn ook tot de conclusie gekomen dat een verlaging van onze uitgaven onvermijdelijk is.    

AdB: Je wilt natuurlijk kaalslag voorkomen. Gelukkig zie je ook fijne initiatieven ontstaan. Zo heeft een groep HBS-ers onder aanvoering van Victor van den Raad een Solidariteitsfonds opgericht met als doel om de mooie dingen van de club ook in deze tijden te behouden. Het fonds richt zich vooral op de jeugd. Zodat we HBS sportief op peil kunnen houden, met bijvoorbeeld goede faciliteiten en trainers. We roepen alle leden van harte op om dit fonds te ondersteunen. We dagen ook alle leden uit om mee te denken over andere initiatieven waarmee we in deze moeilijke tijden de club een steuntje in de rug kunnen geven. Financieel of op een andere manier. We hebben alle creativiteit en hulp hard nodig en dat zal ook nog wel eventjes zo blijven. Als je een idee, voorstel of plan hebt of als je in deze dagen wat extra’s wilt doen voor onze mooie vereniging, meld je dan vooral bij onze verenigingsmanager: verenigingsmanager@hbs-craeyenhout.nl

Komt er een contributieverhoging?  

PV: Een contributieverhoging vinden we in deze tijd niet passend. Onze leden hebben immers veel minder kunnen doen op de club dan normaal. Wat we wel willen doorvoeren is de zogenoemde inflatiecorrectie. De kosten van levensonderhoud stijgen en daarmee ook de kosten voor de club. Deze correctie leidt tot een verhoging van de contributie van ongeveer 2,0%. Wij hopen en verwachten dat hiervoor begrip is. We zullen dit doorvoeren in de contributienota van 1 juli 2020, omdat het administratief lastig is om dat later te doen. Wellicht gaat ook de selectiebijdrage iets omhoog om de noodzakelijke faciliteiten aan de selectieteams te kunnen blijven bieden. Mocht een meerderheid van de leden achteraf op de ALV niet instemmen met ons voorstel, dan zullen we hier met terugwerkende kracht naar kijken. De voorgestelde contributietarieven voor het seizoen 2020/2021 (hockey en voetbal) zijn te vinden op de website. De contributies voor het cricketseizoen 2021 worden separaat vastgesteld tijdens de ALV in september. 

Wat valt er in de komende maanden op HBS te doen?  

AdB: We snakken ernaar om de club weer volledig open te gooien. Samen met andere verenigingen zijn we al een tijdje met de gemeente in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Zo wilden we graag per 1 juni alvast de buitenbar openen. Dit mocht helaas niet. Ook hebben we gevraagd om per 1 juli de club weer open te mogen stellen voor alle leden. Vooralsnog mogen immers alleen actieve sporters het terrein op. We hebben nog geen uitsluitsel maar we hopen dat iedereen snel weer naar de club mag komen. Hopelijk kunnen we nog wat leuke activiteiten voor hockey en voetbal opzetten en bijvoorbeeld teamafsluitingen organiseren op de club. Voor cricket is het natuurlijk jammer dat er geen wedstrijden mogen plaatsvinden. Maar iets als Friday Night Cricket, desnoods in aangepaste vorm, dat moet straks hopelijk weer kunnen.   

Komt er voor de zomer nog een algemene ledenvergadering?  

PV: Hoewel het niet in onze statuten staat, was dit de laatste jaren wel gewoonte. Een normale ledenvergadering kan natuurlijk nog niet. We hebben overwogen de vergadering te organiseren via een videoverbinding. Maar we denken dat een digitale ledenvergadering HBS-Craeyenhout niet echt past. Daarom houden we liever een fysieke ledenvergadering in het clubgebouw zodra dat weer kan, hopelijk in september. In de tussentijd willen we transparant zijn en de leden zoveel mogelijk informeren. Daarom publiceren we binnenkort de voorlopige cijfers over het verenigingsjaar 2019/2020 en de voorlopige begroting voor het verenigingsjaar 2020/2021 op het besloten deel van de website.   

Algemeen Nieuws Overzicht