Contributie

Hier vind u een overzicht van de contributie voor het seizoen 2018-2019.

De contributie wordt  jaarlijks aangepast en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017-2018 (bedragen in EUR)
Bij automatische incasso is een betalingskorting ad € 25,00 aan de orde. Deze betalingskorting geldt niet voor teamcontributies en entreegelden. Met het afgeven van een machtiging voor automatische incasso profiteert u dus automatisch van de betalingskorting ad € 25,00
 

Verenigingslid

  Seniorlid niet actief 140,00  
       

Voetbal

  Seniorlid niet actief 165,00  
  Seniorlid actief 387,00  
  Senior buitenlid actief 307,00  
  Juniorlid 354,00  
  Mini 302,00  
  Zaalvoetbal 259,00  
  Zaalvoetbal combi veld 499,00  
  Trainingslid 213,00  
  Trimvoetbal 213,00  
  Selectietoeslag* Jo8/Jo13 €35,00
Jo15/Jo19 € 35,00
 

Hockey

  Seniorlid niet actief 165,00  
  Seniorlid actief 387,00  
  Senior buitenlid actief 307,00  
  Juniorlid 354,00  
  Mini 302,00  
  Zaalhockey  zaalhockey wordt gefactureerd per lid  
  Trimhockey (ook Heren) 213,00  
  Trainingslid 213,00  
  Selectietoeslag*

vanaf D-klasse €35,00
C-Klasse t/m A klasse € 35,00

2e selectieteams € 20,00

 

Cricket

  Seniorlid niet actief 165,00  
  Seniorlid actief 302,00  
  Senior buitenlid actief 238,00  
  Juniorlid U9-U11 145,00  
  Juniorlid U13-U15 192,00  
  Juniorlid U17 244,00  

Cricket combi voetbal

  Seniorlid actief 545,00  
  Seniorlid niet actief 292,00  
  Senior buitenlid actief 425,00  
  Juniorlid U9-U11 379,00  
  Juniorlid U13-U15 394,00  
  Juniorlid U17 404,00  
Overige
  Donateur 100,00  
  Entreegeld senioren (tijdelijk nvt) 0,00  
  Entreegeld junioren 70,00  
 
Buitenleden zijn leden die hun woonplaats op meer dan 25 km buiten Den Haag hebben.
     
LEEFTIJDSGRENZEN
     
Minilid voetbal 1 januari 2019 nog geen 8 jaar
Juniorlid voetbal 1 januari 2019 vanaf 8 jaar en jonger dan 18 jaar
Seniorlid voetbal 1 januari 2019 18 jaar en ouder
     
Minilid hockey 1 oktober 2018 nog geen 10 jaar
Juniorlid hockey 1 oktober 2018 vanaf 10 jaar en jonger dan 18 jaar
Seniorlid hockey 1 oktober 2018 18 jaar en ouder
     
Minilid cricket afhankelijk van elftalplaatsing  
Juniorlid cricket afhankelijk van elftalplaatsing  
Seniorlid cricket afhankelijk van elftalplaatsing  
 
 
ING bankrekening NL02INGB0000382067
ten name van HV-C-en HV HBS
 
Met het afgeven van een machtiging voor automatische incasso profiteert u automatisch van de betalingskorting ad € 25,00 Deze betalingskorting geldt niet voor teamcontributies en entreegelden. Zie voor meer informatie mbt machting de daar voor betreffende pagina.
 
Gezinskorting
HBS Craeyenhout geeft u voordeel als u met meerdere gezinsleden lid bent van onze vereniging in de vorm van een gezinskorting.
- 10% korting op de contributie van het derde gezinslid
- 20% korting op het vierde gezinslid en alle hierna komende gezinsleden
Lid Worden bij HBS Craeyenhout overzicht