Club van 50 - Historie & Heden

Groepsfoto 2018

Begin 1986 stond onze geliefde club voor een groot dilemma. 

Om mee te kunnen in de ontwikkeling van de hockeysport was een kunstgrasveld op Craeyenhout noodzakelijk. Geld voor de aanleg was er echter niet en ook de subsidiegevers stonden niet in de rij. Ondanks inzamelacties van de (jeugd)leden van de hockey-afdeling en het onderbrengen van de investering in een fiscaal vriendelijke Stichting (waardoor de omzetbelasting van de investering kon worden teruggevorderd) was nog steeds een aanzienlijke banklening noodzakelijk. De banken waren vooralsnog niet echt happig om HBS dat krediet te verstrekken en ook de algemene ledenvergadering zou graag wat meer garanties willen zien met betrekking tot de realisering van het financiële plaatje. 

Oscar Verhagen kwam toen met het idee een club te vormen van leden die bereid zouden zijn om jaarlijks een bedrag aan de club te schenken dat moest dienen als een garantie zowel naar de leden toe als naar de bank. Nadere bestudering van dit plan door de beide penningmeesters destijds, Rens Visser (van de Club) en Pim van der Vegt (van de Stichting), leidde tot de conclusie dat een dergelijke gift fiscaal zelfs volledig aftrekbaar was. Mits de toezegging voor tenminste 5 jaar werd gedaan en notarieel in een akte werd vastgelegd. Daarbij bleek dat onze notarissen, destijds Fokke van Dijk en Jan Drost hier graag belangeloos aan wilde meewerken.

Dit leidde uiteindelijk in mei 1986 tot de oprichting van de Club van 50. In 1986 is van start gegaan met circa 35 leden en een jaarlijkse gift van 1.000 gulden (tegenwoordig € 500). Het magische doel was 50 met betrekking tot het aantal leden. Diverse leden waaronder onze ere-voorzitter Ruud Hemmes doen al vanaf het prille begin mee. De toegezegde bijdragen van de leden van de Club van 50 bleken uiteindelijk voldoende garantie voor de bank om ons toen de benodigde lening te verstrekken.

Hoewel het aantal leden gedurende de afgelopen bijna 35 jaar steeds fluctueerde en het magische getal van 50 tot het voorjaar van 2010 nooit werd bereikt, heeft de Club van 50 sinds haar oprichting al vele investeringen binnen HBS mogelijk gemaakt. Tot groot genoegen van het bestuur slagen we er de laatste jaren in het aantal leden boven de 50 te houden ondanks de soms bijzondere omstandigheden in de moderne maatschappij. Het doel is om door te stoten naar 60 à 70 leden en deze geweldige Club HBS'ers tot in lengte van jaren vooral bij elkaar te houden!

Bijgaand een groepsfoto van Club van 50 - Anno 2018.

De Club van 50 Overzicht