In memoriam Tom Daey Ouwens

Ons bereikte het droevige bericht dat Tom Daey Ouwens vrijdag 20 december 2017 is overleden. Tom was ruim 75 jaar lid van HBS en zette zich onvermoeibaar in voor de seniorenbreedtesport

Het Algemeen Bestuur heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerde lid Tom Daey Ouwens. Tom is op 20 december 2017 overleden. In beperkte kring is afscheid genomen van Tom en op verzoek van direct betrokkenen is nauwelijks tot geen ruchtbaarheid gegeven aan zijn overlijden. 

Tom was ruim 75 jaar lid van HBS. Tom zette zich onvermoeibaar in voor de seniorenbreedtesport. Hij was aan het van de jaren tachtig van de vorige eeuw 2 jaar vicevoorzitter van het Voetbalbestuur. Vanaf 1993 zette hij ruim 11 jaar in als voorzitter van de Senioren Elftal Commissie en was in die hoedanigheid lid van het Voetbalbestuur. 

Tom was befaamd om zijn verslagen van het eerste elftal. Hij had een scherpe pen; in zijn stukken was het doorgaans niet moeilijk te ontdekken dat hij een groot fan van ons eerste elftal was. Hij steunde ons vlaggenschip door dik en dun. 

Met Tom verliest HBS een markant lid dat niet te beroerd was zich in te zetten voor vele facetten van onze Vereniging. Daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.

Wij gedenken Tom met eerbied. 

In Memoriam Overzicht