Protocollen op HBS Craeyenhout

Handleiding corona-coaches

Wij willen uiteraard voorkomen dat mensen op onze vereniging besmet raken met het coronavirus. Jullie hulp en inzet wordt daarom bijzonder gewaardeerd!  Het verzoek aan jou is om met zachte hand toe te zien op de naleving van de corona-richtlijnen op onze club.

Waar kunnen corona-coaches zich melden op de club?
Corona-coaches kunnen zich melden bij de Jeuco-dienst beneden ter hoogte van kleedkamer 10-11. Daar ligt een hesje klaar, hiermee ben je als corona-coach herkenbaar voor de bezoekers. 

Lees meer

Vraag en Antwoord corona-maatregelen op HBS Craeyenhout (update 24 september)

We doen er, ondanks de veranderde corona-richtlijnen van de overheid en verschillende sportbonden, alles aan om onze leden te kunnen laten sporten op HBS Craeyenhout. We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen leven onder onze leden, ouders, bezoekers en sponsoren. 

Hieronder een overzicht van vragen die mogelijk spelen en die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met het algemeen bestuur via: algemeenbestuur@hbs-craeyenhout.nl of met onze verenigingsmanager via verenigingsmanager@hbs-craeyenhout.nl

Lees meer