De Club van 50

Belastingdienst - Formulier Periodieke Gift

Download hier het Formulier Periodieke Gift! Het fiscale nummer van HBS is 002602465. Er wordt geschonken aan de Haagse voetbal, cricket en hockeyvereniging HBS. Het transactienummer is 0. Het formulier onder punt 7 laten ondertekenen door een bestuurslid van HBS en vervolgens goed bewaren in je eigen administratie!

Lees meer

Wie en wat is de Club van 50

De Club van 50 is een groep leden, die onder gebruikmaking van fiscale faciliteiten gedurende 5 jaar jaarlijks een schenking doen van € 500,- aan de vereniging. De volledige historie van de Club van 50 kunt u lezen in het volgende stukje (Club van 50-historie) en onder 'downloads' kunt u in het ledenoverzicht zien wie er per november 2016 lid zijn.


Lees meer

Club van 50 - historie

Begin 1986 stond onze club voor een groot dilemma. 
Om mee te kunnen in de ontwikkeling van de hockeysport was een kunstgrasveld op Craeyenhout noodzakelijk. Geld voor de aanleg was er echter niet en ook de subsidiegevers stonden niet in de rij. Ondanks inzamelacties van de (jeugd)leden van de hockey-afdeling en het onderbrengen van de investering in een fiscaal vriendelijke Stichting (waardoor de omzetbelasting van de investering kon worden teruggevorderd) was nog steeds een aanzienlijke banklening noodzakelijk. De banken waren vooralsnog niet echt happig om ons dat krediet te verstrekken en ook de Ledenvergadering zou graag wat meer garanties willen zien met betrekking tot de realisering van het financiele plaatje. 
Oscar Verhagen kwam toen met het idee een clubje te vormen van leden die bereid zouden zijn om jaarlijks een bedrag aan de club te schenken dat moest dienen als een garantie zowel naar de leden toe als naar de Bank. Nadere bestudering van dit plan door de beide penningmeesters Rens Visser (van de Club) en Pim van der Vegt (van de Stichting) leidde tot de conclusie dat een dergelijke gift fiscaal zelfs volledig aftrekbaar was, mits de toezegging voor tenminste 5 jaar werd gedaan en notarieel in een akte werd vastgelegd. Daarbij bleek dat onze notarissen (de veel te vroeg overleden) Fokke van Dijk en Jan Drost hier graag belangeloos aan wilde meewerken.

Lees meer