Kort verslag ALV 12 juni

Maandag 12 juni vond de 2de, bijzonder drukbezochte algemene ledenvergadering van het seizoen 2016-2017 op HBS Craeyenhout plaats.

De belangrijkste punten op deze avond waren:

Presentatie van de verenigingsbegroting seizoen 2017-2018
Tycho Vermeire als penningmeester gaf een PowerPoint presentatie van deze begroting en het bijbehorende contributievoorstel.
Een aantal aanwezigen toonden zich kritisch over de voorgestelde toeslag contributie voor jeugdselectieteams. Het voorstel om dit gefaseerd in te voeren werd door de vergadering met grote meerderheid aangenomen. In de later te verschijnen notulen zullen de details hierover worden toegelicht.
Na de aanpassing van het contributievoorstel voor de selectiespelers werd de begroting en het bijbehorende contributievoorstel met algemene stemmen goedgekeurd.

Presentatie commissie Topvoetbal
Roland Goldman gaf als voorzitter van de commissie Topvoetbal een heldere presentatie van het uitgebrachte rapport. Er is onderzoek gedaan onder een groot aantal leden en verwante sportverenigingen. Belangrijkste aanbevelingen waren, om zonder de breedtesport te verwaarlozen, tevens te focussen op het faciliteren en compenseren van spelers van het vlaggenschip van onze vereniging. De voorzitter stelde dat het AB op korte termijn aan de slag gaat met de implementatie van het grootste gedeelte van de voorstellen.
Ook hierover zal in de komende notulen nadere toelichting worden gegeven.

Presentatie plannen Lustrumcommissie
Jasper Vink presenteerde de eerste plannen van de lustrumcommissie. Naast de aankondiging van een groot jeugdtoernooi, een lustrumfeest op een iconische Haagse locatie ( Kurhaus, Grote Kerk ), een tentoonstelling in het Haags Historisch Museum en een groot strandevenement voor alle jeugd- en seniorenleden werd een nieuw lustrumlogo getoond. De plannen werden door de vergadering met enthousiasme en applaus ontvangen.

Meer over het geen besproken is op deze ALV volgt binnenkort op onze website.

Het AB toont zich dankbaar en trots dat wederom zo veel leden bereid waren mee te praten over de plannen van onze verenging. Dankzij hen en al onze vrijwilligers zal onze club zich blijven ontwikkelen tot een club waar ambities en plezier in het sporten altijd hand in hand zullen gaan.

Sportieve groet,
Het algemeen bestuur.

Algemeen Nieuws overzicht