Wijziging technische commissie voetbal

Jan Glotzbach heeft enige tijd aangegeven zijn functie als bestuurslid technische zaken jeugd aan het eind van het huidige seizoen neer te willen leggen. De afgelopen jaren heeft hij met veel inspanning, in samenwerking met Stephan Vink en de trainers van HBS de jeugdopleiding een grote impuls gegeven.

 In mei 2016 kende de KNVB na toetsing op kwaliteitseisen HBS het certificaat voor regionale jeugdopleiding van het kwaliteit & performance programma van de KNVB toe. Plezier in het voetbal en het spelen op het passende niveau van elke jeugdspeler bij HBS is voor de technische commissie van HBS leidend. HBS respecteert Jan’s besluit en dankt hem voor zijn grote inspanning de afgelopen jaren. 

Het voetbalbestuur heeft, na overleg binnen de voetbal geleding, Michel de Lijster gevraagd de rol van Jan Glotzbach, als bestuurslid technische zaken, op zich te nemen en is blij dat hij hierop positief heeft gereageerd. Hij zal binnen het voetbalbestuur aanspreekpunt zijn voor hoofd jeugdopleiding Stephan Vink en vormt samen met hem de ‘technische commissie jeugd (A t/m F)’. Hij zal eveneens nauw samenwerken met Bart Visee, verantwoordelijk voor de niet selectie elftallen in de A, B, C, D en E lijn. 

De ‘technische commissie jeugd (A t/m F)’ is oa. verantwoordelijk voor: 

 • Schrijven technisch jeugdbeleidsplan
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid
 • Aanstellen en aansturen van de jeugdselectietrainers
 • Afstemming en onderlinge samenhang van het trainerskorps verbeteren
 • Prestaties per team en individu verbeteren via de trainers
 • Het ontwikkelen van een intern scoutingsmodel
 • Het ontwikkelen van een beoordelingsformulier
 • De technische afstemming per leeftijdsgroep uitwerken
 • Optreden als contactpersoon voor Mondriaan stageplaatsen
 • Optreden als contactpersoon voor het netwerk jeugdvoetbal Haaglanden
 • Optreden als contactpersoon voor de KNVB (Jeugd Plan Nederland) 
Voetbal Nieuws overzicht