Mededeling omtrent gebeurtenissen afgelopen zaterdag

Ongetwijfeld heeft een ieder via (social) media de ongeregeldheden meegekregen rond een jeugdwedstrijd afgelopen zaterdag. Vanuit HBS Craeyenhout is de focus primair gericht op de communicatie met - en het welzijn van ouders en spelers. 

Vanzelfsprekend is HBS Craeyenhout in contact met de KNVB, Haaglanden voetbal, politie, media en het Haagse stadhuis aangaande deze ongeregeldheden en de nasleep daarvan zowel sportief als juridisch. Gelet op het lopende onderzoek doet HBS Craeyenhout geen mededelingen, wetende dat het dossier in goede handen is. Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen af en zullen zo nodig lering trekken uit de uitkomsten als die ons aangaan. Op grond van wat wij nu weten zijn wij tevreden over de wijze waarop het team, technische staf en direct betrokkenen in zeer moeilijke omstandigheden hebben gehandeld. 

Vertrouwende u allen voor dit moment geïnformeerd te hebben,

 Namens HBS Craeyenhout,

 J. Visser                                  M. Schuchmann
Algemeen Voorzitter               Voorzitter Voetbal

 

Voetbal Nieuws Overzicht