18 juni ledenvergadering voetbalafdeling

 
Het HBS-voetbalbestuur nodigt u graag uit voor de voetbalafdelingsvergadering op dinsdag 18 juni om 20.00 uur in het Clubhuis.
 
Tijdens deze afdelingsvergadering worden de leden door het bestuur geïnformeerd over de inzet van het afgelopen seizoen. Ook wordt het nieuwe concept-voetbalbeleidsplan voorgelegd, waarin de prioriteiten en ambities voor de komende 5 jaar worden gesteld. Hierbij wordt de inbreng van leden erg gewaardeerd. Ouders van minderjarige jeugdleden worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om namens hun kind deel te nemen aan de ledenvergadering. 
 
De precieze agenda zal later worden gedeeld. 
 
Wij zien er naar uit jullie allen te ontvangen op 18 juni en met elkaar van gedachten te wisselen over onze afdeling.

 

Agenda

Afdelingsvergadering HBS Voetbal, 18 juni 2024 om 20:00 uur, Clubhuis Sportpark Craeyenhout 

 • Opening en mededelingen 
 • Vaststelling verslag vorige afdelingsvergadering 
 • Leden bijpraten over voetbal HBS 1 op zondag
 • Terugblik:
  • Onsportief - Incidenten - Gedrag
  • Sportief - Seizoen 2023-2024
   • HBS 1 en O23
   • Jeugd
   • Overige senioren
   • Financiële terugblik voetbal
 • Vooruitblik:
  • HBS 1 en O23
  • Veranderingen (O18 & O21)
  • Jeugd(-commissie)
  • Overige senioren 
  • Bezetting vrijwilligers, scheidsrechters, vacatures
  • Update begroting 2024 - 2025
  • Beleidsplan 2024 - 2028 
  • Afsluiting seizoen op 3 juli om 17:30 uur op HBS
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Downloads:

Algemeen Nieuws Overzicht