Lichtmasten op HBS Craeyenhout

Afgelopen zaterdag is tijdens de hockeywedstijd van de MO14-1 een van de lichtmasten tussen de twee velden geknakt en op het veld gevallen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De wedstrijden op beide velden zijn direct gestaakt en alle wedstrijden voor de rest van het weekend zijn afgelast. 

Zorgen
Tijdens de wedstrijd waren speelsters, coaches, scheidsrechters, ouders en toeschouwers aanwezig. Beseffende dat het anders had kunnen aflopen, kan het zijn dat je hierover na wil praten. Laat dat dan alsjeblieft weten en geef dit aan bij de coach, teammanager of bij de lijncoördinatoren van de MO14. Dan kijken we in welke vorm we daar vervolg aan kunnen geven.

Onderzoek naar oorzaak en borging veiligheid
Het Algemeen Bestuur is direct begonnen met een onderzoek naar de oorzaak. Hoewel er verschillende verklaringen logisch lijken, hecht het Algemeen Bestuur eraan hierover pas naar buiten te treden als de oorzaak duidelijk is.

Bij de hockeyvelden staan andere masten dan op de rest van het terrein. Alle lichtmasten (zekerheidshalve ook van voetbal) worden nagekeken en er wordt ook gekeken naar de invloed die de recente overgang naar het gebruik van Ledverlichting heeft op de belasting van de masten. HBS is in contact met de leverancier van de masten en de armaturen en met de keuringsinstantie om verder inzicht te krijgen in de situatie.

Er zal op korte termijn actie ondernomen worden om de hockeyvelden weer veilig toegankelijk te maken. 

Praktische consequenties
Hockeyveld 1 en 2 buiten gebruik
Tot nader order zijn hockeyveld 1 en 2 buiten gebruik en mogen niet worden betreden. 

Alle gestaakte en afgelaste wedstrijden worden opnieuw ingepland. Vanuit het wedstrijdsecretariaat hockey wordt zowel voor alle wedstrijden voor de jeugd, als voor de senioren gekeken naar een passend inhaalmoment. Heb je hier vragen over, dan kun je voor de jeugd contact opnemen met Bianca Dekker, en voor de senioren met Isis Warmenhoven.

 We hopen jullie via deze weg voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen verdere berichtgeving over bijvoorbeeld het uiteindelijk weer vrijgeven van de velden via de website en social media laten verlopen. Mocht er in de loop van de tijd uitgebreidere berichtgeving nodig zijn, dan doen we dat mogelijk weer via mail of een andere passende weg.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je terecht bij het Algemeen bestuur of de afdelingsbesturen. 

Namens het Algemeen Bestuur, Jacco Visser

Algemeen Nieuws Overzicht