AGENDA ALV HBS Craeyenhout op 11 december 2023

Op maandag 11 december vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De inloop is vanaf 20:00 uur en we starten om 20:15 uur. De vergadering is fysiek bij te wonen, niet meer via de onlinefaciliteit.

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 19 juni 2023 (zie besloten gedeelte van de website)
 4. Benoeming Notulencommissie 
 5. Jaarverslag secretaris (zie besloten gedeelte van de website)
 6. Jaarverslag financiën (zie besloten gedeelte van de website)
 7. Verslag financiële commissie
 8. Bestuurswissel*
 9. Uitreiking Freek van der Leeuw
 10. Clubhuiscommissie
 11. Craeyenhout 50
 12. Stand van Zaken opstallen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

*Frits Broers heeft afscheid genomen als voetbalvoorzitter. Het bestuur stelt voor om Marcus Schuchmann te benoemen als voetbalvoorzitter.

Tijdens de ALV zullen we het onder meer hebben over het jaarverslag van de secretaris, de financiële situatie van de club en de stand van zaken rond de velden.

Ook zal de Freek van der Leeuw Trofee worden uitgereikt aan een bijzondere vrijwilliger. 

De belangrijkste punten op een rij: 

 • De ALV start op maandag 11 december om 20:15 uur.
 • Alle leden en ook de ouders van jeugdleden kunnen deelnemen aan de ALV.
 • Heb je nu al vragen die je het Algemeen Bestuur of een van de afdelingen wilt stellen? Mail ze vast aan secretaris@hbs-craeyenhout.nl graag ook je naam erbij vermelden. Jouw vragen worden dan meegenomen in de ALV. 
 • Ook tijdens de ALV is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen die vanwege tijdgebrek niet aan bod kunnen komen tijdens de ALV, worden in de notulen beantwoord. 
 • Alle relevante stukken voor de ALV zijn vanaf 11 december te vinden op de website.

Wij kijken uit naar deze avond samen met jullie!

Het Algemeen Bestuur

Algemeen Nieuws Overzicht