Frits Broers treedt terug als Voetbalvoorzitter

Frits Broers heeft besloten zijn functie in het Algemeen Bestuur als afgevaardigde van de afdeling Voetbal en zijn rol als voorzitter van de voetbalafdeling van HBS Craeyenhout neer te leggen. 

Terugkerend verschil van inzicht over de aansturing van de vereniging als geheel en de rol van de voetbalafdeling hierin, ligt hieraan ten grondslag.

Het Algemeen Bestuur betreurt het vertrek van Frits. Verschillen van inzicht komen voor of horen zelfs bij een grote omnivereniging als HBS. Het is de kunst om zulke verschillen met elkaar te overbruggen maar het Algemeen Bestuur en Frits hebben moeten concluderen dat dit in deze niet meer gelukt is. 

Het vroegtijdig vertrek van Frits uit het Algemeen Bestuur staat niet in de weg van een groot woord van dank voor de enorme inspanningen die Frits zich getroostte in de afgelopen jaren om de diepte- en de breedtesport zich in de afdeling Voetbal te laten ontwikkelen naar het niveau waarop wij dat vandaag de dag ervaren. De voetbalafdeling is een goed georganiseerde afdeling die onder leiding van Frits verder gestructureerd werd in een tijdsgewricht waarin vrijwilligers niet voor het oprapen liggen en minder afhankelijk werd van de persoonlijke invulling van vrijwilligers. Daarnaast gaf Frits altijd het goede voorbeeld door naast zijn veeleisende bestuurswerk voorop te gaan in het leveren van vrijwilligersinzet, bijvoorbeeld als scheidsrechter in het jeugdvoetbal. Frits zal zich ongetwijfeld blijven bemoeien met zaken die zijn geliefde Voetbalafdeling betreffen. 

De taken van Frits in het Algemeen Bestuur worden voorlopig waargenomen door Marcus Schuchmann die al als penningmeester en vice-voorzitter in het voetbalbestuur actief is. Marcus neemt voorlopig ook de taken van Voorzitter van de voetbalafdeling waar. In de eerstvolgende ALV nemen wij op gepaste wijze afscheid van Frits als lid van het Algemeen Bestuur. 

Namens het Algemeen Bestuur,

Jacco Visser - Voorzitter

Algemeen Nieuws Overzicht