HBS SCOUTINGSBELEID BVO's

In dit bericht zetten wij graag uiteen hoe wij met ingang van seizoen 2023-2024 omgaan met aanvragen voor stages van onze jeugdspelers.

De afgelopen jaren heeft de jeugdopleiding van HBS een professionaliseringsslag gemaakt. Daarmee hebben we het niveau van onze standaardteams structureel kunnen verhogen. Wij zijn dan ook trots dat onze jeugdspelers steeds vaker worden opgemerkt door scouts van BVO’s. Om de ontwikkeling van de speler en het teamproces waar hij van deel uit maakt te kunnen monitoren, gaan wij uit van het volgende.

HBS vindt het een compliment en een beloning voor de ontwikkeling van een speler als hij wordt uitgenodigd voor een stage bij een BVO. Echter zijn wij van mening dat het voor de jeugdspeler niet goed is als hij in een vroeg stadium van het seizoen wordt uitgenodigd voor activiteiten van een BVO. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van een sterke teamcohesie en hebben de afgelopen jaren gemerkt dat stages vroeg in het seizoen die teamontwikkeling kunnen ondermijnen. In de tweede helft van het seizoen staan wij open voor uitnodigingen voor stages van onze jeugdspelers. De periode waarin wij toestemming verlenen loopt van 1 januari tot en met 30 april. 

Over deze procedure zijn de BVO’s in de ons omliggende regio’s geïnformeerd. Van diverse BVO’s hebben wij inmiddels een begripvolle reactie ontvangen. Zij zijn bereid hun uitnodigingsbeleid daar op aan te passen. 

Een ander punt van aandacht is de wijze waarop enkele scouts te werk gaan op onze vereniging. Alle contacten dienen met ingang van het seizoen 2023-2024 te verlopen via de leden van de technische commissie jeugd of de Hoofd Opleiding. Mocht u als ouder rechtstreeks benaderd worden door een scout, verwijs dan in eerste instantie door naar een van onderstaande personen. Zo behouden wij het overzicht. Voor verdere vragen of toelichting kunt u terecht bij onderstaande personen.

Wij kijken uit naar een constructieve en prettige samenwerking.

Vriendelijke groet,

Stephan Vink (Hoofd Opleiding 06 25320093)
Vincent Schildkamp (Voorzitter Technische Commissie Jeugd 06 51994022)
Taco Risselada (Lid Technische Commissie Jeugd 06 53607607)
Assists Jeugdvoetbal Overzicht