Selectieproces Craeyenhout

Hierbij willen we jullie informeren over het proces van de teamindelingen voor 2023/2024 en hoe we dit gaan organiseren. Uitgangspunt is dat er geen separate selectietrainingen plaatsvinden (met vaak allerhande stress, emotie en teleurstelling tot gevolg). Alternatief is dat alle meiden voor de aankomende O-12, O-14, O-16 en O-18, lijnen meedoen aan de bloktrainingen op vrijdag. 

Dus ben je nu tweedejaars O-12, dan doe je mee aan de eerstejaars O-14 bloktraining, samen met de huidige 1e jaars O-14 ect. Het proces wordt in de sheets toegelicht. De verwachting is dat dit een breed beeld oplevert van de lijn als geheel en alle meiden ten opzichte van elkaar. Het beeld wordt aangevuld met de feedback van coaches en trainers van het afgelopen jaar. Naar verwachting levert alles bij elkaar een goed gewogen beeld op in welk team de speelster het beste kan worden ingedeeld voor het aankomende jaar. Details over tijden en data van bekendmaking zijn te vinden in de bijlage evenals op de website. 

Tot slot, zijn er nog zaken waarbij het echt noodzakelijk is dat de TC op de hoogte is bij het maken van de indeling, dan is het verzoek dit te melden bij de lijnco van de lijn waarin de speelster speelt. De weging en beoordeling van een mogelijk verzoek gebeurt zorgvuldig maar ligt altijd in handen van de TC. 
De TC en JC beoogt dat het vernieuwde proces van indelen leidt tot een rustig indelingsproces en evenwichtige lijnen voor het aankomende seizoen waarbij het uitgangspunt veel speelplezier🏑😃 is. Indien er nog vragen, opmerkingen of goede suggesties zijn, dan vernemen we dit heel graag. Met vriendelijke groeten, TC en JC van de O-12 tm O-18

Downloads:

Hockey Nieuws Overzicht