HBS Craeyenhout Verklaring Omtrent Gedrag

Beleid (voetbal, hockey, cricket)

Het NOC*NSF, KNVB, KNHB en KNCB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. 

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en (seksuele) intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers en medewerkers die met minderjarigen werken. 

Het bestuur van HBS Craeyenhout onderschrijft dit en heeft als onderdeel van haar beleid de voorwaarde, dat alle vrijwilligers en medewerkers, die contact hebben met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand met een verleden een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Ingangsdatum en geldigheid

Met ingang van het seizoen 2022/2023 heeft HBS Craeyenhout het overleggen van een VOG verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en medewerkers vanaf 18 jaar. Vrijwilligers en medewerkers die hieraan niet mee (willen) werken kunnen derhalve geen functie bekleden waarbij contact met minderjarigen aan de orde is.

De VOG is drie jaar geldig - in lijn met het advies van NOC*NSF, KNVB, KNHB en KNCB - wordt de vrijwilliger en medewerker voor het verstrijken van deze termijn via een mail opnieuw verzocht een VOG aan te vragen en te overleggen. 

Doelgroep

De VOG is van toepassing op de volgende vrijwilligers: trainers, coaches, scheidsrechters van de jeugdelftallen en begeleiders van jeugdkampen.

Kosten

Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van HBS Craeyenhout gratis een VOG aanvragen.

Werkwijze 

De naam en het emailadres van een nieuwe of actieve vrijwilliger zonder VOG, worden aangemeld bij de Normen en Waarden Commissie. De vrijwilliger ontvangt daarna een email met informatie over het beleid en een instructie voor het aanvragen van de VOG .

Twee maanden voor het aflopen van de termijn van drie jaar ontvangt de vrijwilliger een oproep om opnieuw een VOG aan te vragen.

HBS Craeyenhout initieert het aanvraagproces van een VOG door het eerste gedeelte van het aanvraagformulier in te vullen, de rest volgt vanzelf.

Alle vrijwilligers krijgen het deels ingevulde aanvraagformulier per mail toegestuurd. De vrijwilliger vult het formulier verder in en dient de aanvraag formeel in. 

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of vrijwilliger een VOG krijgt. Dit gebeurt binnen 4 weken. Indien de COVOG beoordeelt dat de VOG wordt afgegeven, krijgt de vrijwilliger op papier een gewaarmerkte VOG thuisgestuurd die hij/zij kan tonen aan het betreffende lid van de Normen en Waarden Commissie. Na controle op echtheid wordt de naam en datum van verstrekking van de VOG vastgelegd in het centrale overzicht bij HBS.

Meer informatie rondom de VOG kunt u vinden op de website www.nocnsf.nl/vog

Normen en Waarden Overzicht