Ruud Hemmes op prachtige wijze herdacht

De afgelopen week heeft ontegenzeggelijk in het teken gestaan van het overlijden van onze erevoorzitter. Onze club heeft hem op prachtige en passende wijze herdacht. Als voorbeeld dienen bijvoorbeeld de soms ontroerende foto’s van het stiltemoment voor wedstrijden van de jeugd op zaterdag en de senioren op zondag die de sociale media vulden.


Door de vrijwillige inzet van zo veel kraaien bleken wij eens te meer in staat de mooiste kant van onze club te belichten. Het kwam onze erevoorzitter meer dan toe. 

Het Algemeen Bestuur dankt een ieder die heeft bijgedragen aan een veelheid van zaken ten behoeve van het afscheid van onze erevoorzitter. En wij danken een ieder voor het getoonde begrip.  

Het moet in zijn geest geweest zijn. 

Jacco Visser
Algemeen Voorzitter

Algemeen Nieuws Overzicht