Sportiviteit & Respect zo doen we dat bij HBS

Het thema Sportiviteit & Respect is relevant en actueler dan ooit; in deze individualistischer georiënteerde maatschappij is het des te belangrijker om met elkaar te werken aan saamhorigheidsgevoel. En daar zijn gemotiveerde vrijwilligers voor nodig. 
 
Met Positiviteit Scoort werken we daar precies aan. Afgelopen seizoen hebben diverse pilotteams in de jongste jeugd bij zowel de voetbal als de hockey aan dit project meegedaan. Deze teams hebben gewerkt aan het verwelkomen van tegenstanders tot en met het samen plezierig afsluiten van de wedstrijd, zodat kinderen met plezier gaan sporten en blijven sporten. Niet alleen met het eigen team, maar met iedereen die daarbij hoort. Want ook de tegenstander en alle ouders en begeleiders die horen daarbij. Zij komen speciaal naar HBS Craeyenhout om een wedstrijd te spelen; dat ‘beloon’ je als club door ze als gewaardeerde gasten te behandelen. Als thuisspelende club zet je de toon voor die wedstrijd, door er van welkom t/m vertrek een warme, fijne tijd van te maken met elkaar. Daar profiteren alle betrokkenen van, niet in de laatste plaats de spelers, die met dit goede voorbeeld merken hoe plezierig sporten kan zijn. En plezier heeft weer effect op de ontwikkeling; als spelers goed in hun vel zitten, komen ze beter uit de verf. 
 
Positiviteit Scoort is laagdrempelig (‘je bent er toch al, logisch om te doen, van welkom t/m vertrek’). Omdat de spelers zelf in de filmpjes zeggen dat ze betrokkenheid van de ouders en positieve aanmoediging belangrijk vinden, dat geeft ze energie, dat stimuleert ouders om zich hieraan te houden. En juist zo’n positief verrassingseffect als de Blauwe Kaart maakt de hele wedstrijddag tot een positieve ervaring voor iedereen (los van de uitslag van de wedstrijd). Zelfs degenen die er die dag niet bij zijn, kunnen meegenieten door leuke foto’s van het overhandigen van de Blauwe Kaart. Zo gaat iedereen met een opgewekt gevoel naar huis en heeft weer zin in de volgende wedstrijd.
 
Positiviteit Scoort
 
Door te benadrukken dat ouders hierin de cruciale rol hebben, de sfeer kunnen bepalen (zoals de spelers zelf zeggen!), voelen de ouders zich betrokken en gewaardeerd en willen ze zich met trots inzetten als vrijwilliger voor ‘hun’ club. Die warme clubsfeer maak je samen en als de ouders dat ervaren, dan willen ze hun kind aanmoedigen om op de club te blijven.
 
Omdat Positiviteit Scoort de ZonMw Sportinnovatieprijs heeft gewonnen, heeft de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan en heeft een kinder en jeugd psycholoog interviews gehouden met de (teambegeleiders van) de pilotteams. Ook zij concluderen dat dit een waardevol programma is met toekomst. Groot effect op de club zal vooral zichtbaar worden, als het club-breed wordt doorgevoerd.
 
Het programma is eenvoudig, een relatief kleine inspanning en belangrijk groot effect: een warme sfeer, die niet alleen de spelers, maar ook alle andere betrokkenen raakt. 
 
Ook dit seizoen zullen wij op HBS Craeyenhout aandacht blijven vragen van teams, begeleiders, ouders en supporters om voor onze spelers en speelsters een veilige sportomgeving te creëren. 
 
Vriendelijk bedankt voor jullie medewerking, 
 
Bestuur van de hockeyafdeling
Hockey Nieuws Overzicht