Agenda ALV 30 augusts

Datum: 30 augustus 2022 om 20:00

Plaats: vanuit het clubhuis HBS Craeyenhout en online

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 21 februari 2022
 4. Benoeming Notulencommissie
 5. Aftreden Adriaan de Buck
 6. Adriaan de Buck spreekt de vergadering toe
 7. Kort bestuursverslag
 8. Buffetorganisatie
 9. Begroting 2022-2023 en contributievoorstel
 10. Normen en Waarden commissie / VOG proces
 11. Status Velden
 12. Update clubhuis
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Club nieuws Overzicht