KNHB past naamgeving teams aan

De KNHB heeft besloten met ingang van seizoen 2022-2023 aanpassingen door te voeren in de naamgeving van de diverse competitieteams en categorieën. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • In navolging van de aanpassing van de namen van de veteranenteams is nu in alle teamnamen – waar mogelijk – de leeftijdscategorie opgenomen. Dit bevordert de duidelijkheid zowel nationaal als internationaal. Bovendien zijn alle teamnamen zo in lijn met de namen waarvoor eerder bij de veteranen al was gekozen (30+, 35+ en 45+);
  • De leeftijdscategorie Heren 35+ wordt aangepast. De minimale leeftijd wordt 30+.
    Alle leeftijdsgrenzen zijn nu bij zowel de dames als heren gelijk.   

Overzicht teamnamen en categorieën

Per komend seizoen ziet de naamgeving er als volgt uit:

Hoofdcategorie Subcategorie Leeftijdsgrens* Oude Teamnaam Nieuwe Teamnaam
Senioren Standaard geen D1/ H1 D1/ H1
Senioren Reserve geen D2/ H2 ev D2/ H2 ev
Senioren O25 onder 25 DJ1/ HJ1 ev DO25-1/ HO25-1 ev
Senioren 30+ 30+ D30A/ H35A ev D30-1/ H30-1 ev
Senioren 45+ 45+ D45A/ H45A ev D45-1/ H45-1 ev
Junioren O18 onder 18 MA1/ JA1 ev MO18-1/ JO18-1 ev
Junioren O16 onder 16 MB1/ JB1 ev MO16-1/ JO16-1 ev
Junioren O14 onder 14 MC1/ JC1 ev MO14-1/ JO14-1  ev
Junioren O12 onder 12 MD1/ JD1 ev MO12-1/ JO12-1 ev
Jongste Jeugd O10 onder 10 M8E1/ J8E1 ev MO10-1/ JO10-1 ev
Jongste Jeugd O9 onder 9 M6E1/ J6E1 ev MO9-1/ JO9-1 ev
Jongste Jeugd O8 onder 8 MF1/ JF1 ev MO8-1/ JO8-1 ev

* Peildatum 1 oktober

Op dit moment werken de verenigingen hard aan de opgave van de teams voor seizoen 2022-2023. De verenigingen kunnen deze teams nog op basis van de oude namen opgeven. De KNHB past voor aanvang van de competitie deze namen aan naar de nieuwe naamgeving zoals hierboven opgenomen.

Wijziging Heren 35+ naar Heren 30+

De KNHB heeft vanwege een aantal redenen de minimale leeftijd voor de Heren 35+ verlaagd naar 30 jaar. Hierdoor wordt de naam ook aangepast naar Heren 30+. Tevens wordt de dispensatieregeling aangepast en geldt voortaan de volgende regeling:

Voor de competities voor Heren 30+ teams geldt dat de spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 30 jaar moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per team per wedstrijd maximaal twee spelers uitkomen, die de leeftijd van 30 jaar op 1 oktober nog niet hebben bereikt maar op die datum tenminste 27 jaar zijn.

De KNHB voert deze aanpassing om de volgende redenen door:

  • Eenduidigheid: met deze wijziging sluiten de heren aan op de categorie indeling die bij de dames reeds werd gehanteerd (30+).
  • Met deze aanpassing wordt de doorstroming van teams van de reservecategorie naar de Heren 30+ en vanuit de Heren 30+ naar de Heren 45+ gestimuleerd. Op dit moment schuiven spelers vaak pas na hun 40e door naar de Heren 35+. Dit leidt tot een terugloop van het aantal Heren 35+ teams waardoor het moeilijker is daar, zowel in de top als in de breedte, een volwaardige competitie te organiseren. De aantallen reserveteams nemen echter toe.
  • Doordat spelers later doorstromen naar de Heren 35+, schuiven teams ook later door naar de Heren 45+. De aanpassing bevordert ook deze doorstroming zodat ook in de oudste leeftijdscategorie een goede competitie kan worden gewaarborgd. Met – daar waar mogelijk – aparte poules voor de teams die veel spelers van 60 jaar en ouder bevatten.
  • Deze maatregel helpt een beperkt aantal verenigingen die slechts over een beperkt aantal teams beschikken. Zij kunnen eerder spelers ook in hun Heren 30+ opnemen en hebben dan minder snel dispensatie nodig.

 Verenigingsfunctionarissen die vragen hebben over deze aanpassingen, kunnen zich wenden tot de competitieleiding van hun district.

Hockey Nieuws Overzicht