Contributie betalingen afgelopen seizoen

Helaas zijn er nog een aantal leden die de contributie van het afgelopen seizoen niet betaald hebben. Op 1 september a.s. dient het verschuldigde bedrag op de rekening van HBS bijgeschreven te zijn anders wordt het speelrecht onmiddellijk geblokkeerd.
 
De vordering van een klein aantal leden die zelfs het seizoen 20-21 niet betaald hebben, zal met extra kosten door Bazuin (deurwaarder)
geind worden.
De betrokken leden zullen ook individueel op de hoogte gesteld worden.
Algemeen Nieuws Overzicht