Uitstel ALV tot na de zomervakantie

Vandaag (1 juli) start het nieuwe boekjaar. Normaal gesproken heeft het Algemeen Bestuur voor die datum op een ALV een voorstel voor een begroting aan de leden voorgelegd. Dat is nu niet gelukt, het Algemeen Bestuur is nog in overleg met het Voetbalbestuur over een passend begrotingsvoorstel voor die afdeling. 

We hopen de nieuwe begroting en een daarbij passend contributievoorstel, in een ALV te kunnen voorleggen op dinsdag 30 augustus om 20.15uur. 

Zolang er geen goedgekeurde begroting is, is het Algemeen Bestuur gehouden om een vinger aan de pols te houden voor wat betreft het uitgavenpatroon van de drie afdelingen. Hoewel dat hinderlijk is, heeft dit geen consequenties voor de normale activiteiten op de vereniging. 

Natuurlijk zijn wij in de tussentijd ook altijd bereikbaar voor vragen. 

Het Algemeen Bestuur van HBS Craeyenhout 

Algemeen Nieuws Overzicht