Agenda ALV 21 februari 2022

Datum: 21 februari 2022 om 20.00 uur

Plaats: vanuit het clubhuis HBS Craeyenhout en online

 

 

Agenda: 

 1. Opening

 2. Voorstel tot benoeming Jacco Visser lid van het Algemeen Bestuur

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Vaststellen notulen ALV 15 juni 2021 (Hiervoor moet u eerst ingelogd zijn!)

 5. Benoeming Notulencommissie

 6. Jaarverslag secretaris (Hiervoor moet u eerst ingelogd zijn!)

 7. Jaarverslag financiën (Hiervoor moet u eerst ingelogd zijn!)

 8. Verslag financiële commissie

 9. Bestuurswissel*

 10. Voorstel Onderscheidingen

 11. Voorstel Stokroosveld

 12. Uitreiking Freek van der Leeuw Trofee

 13. Benoeming Leden van Verdienste

 14. Rondvraag

 15. Sluiting 

*Marjolein Landheer neemt afscheid als hockeyvoorzitter. Het bestuur stelt voor om Eline Goderie te benoemen als voorzitter van de hockeyafdeling.

Algemeen Nieuws Overzicht