Ledenvergadering HBS-voetbalafdeling steunt uitvoering voetbalbeleid

Op de ledenvergadering van de voetbalafdeling van 8 november 2021 waren veertig senioren- en jeugdleden vertegenwoordigd. In een open sfeer namen de leden kennis van de stand van zaken in de uitvoering van het Beleidsplan HBS Voetbal 2019-2023  en spraken steun uit voor de uitgangspunten in het voetbalbeleid:

‘Met HBS 1 presteren op topamateurniveau’, ‘Jeugdspelers opleiden voor HBS 1’ en ‘Zorgen voor een levendige breedtesportafdeling’. De leden stelden onder andere vragen over de in- en uitstroom van nieuwe HBS’ers, de ambitie van het voetbalbestuur om uit te breiden naar het Stokroosveld (in aanloop naar de hearing die het Algemeen Bestuur op 15 november over het Stokroosveld organiseert) en de betrokkenheid van HBS 1-spelers bij de jeugdafdeling. De presentaties van het voetbalbestuur kunt u onderaan dit artikel als download hier terugvinden 

Uit het vooraf gehouden tevredenheidsonderzoek volgde dat de meeste leden met plezier op hun  niveau bij HBS voetballen. Een ruime meerderheid van de 132 respondenten toonde zich tevreden over hun jeugdtrainers/ coaches, het bestuur en de organisatie, de faciliteiten voor jeugdselectieteams en de activiteiten die de jeugdafdeling in coronatijd organiseerde. Meer aandacht voor de breedtesport, gerichter aannemen van talent en betere communicatie zijn door de leden meegegeven aandachtspunten waar het voetbalbestuur opvolging aan geeft, zo gaf voetbalvoorzitter Frits Broers aan in de vergadering. Het voetbalbestuur zal daarnaast prioriteit geven aan het opstarten van het proces om te komen tot verlenging van de certificering als Regionale KNVB-Jeugdopleiding, het opleiden van jeugdtrainers voor de breedte- en prestatiesport en het aanstellen van een nieuwe HBS 1-hoofdtrainer die op topamateurniveau kan presteren en aandacht heeft voor de jeugd en talentontwikkeling. 

De leden stemden in met het voorstel van het voetbalbestuur om nieuwe onderscheidingen binnen de voetbalafdeling te introduceren die jaarlijks worden uitgereikt. Aan het eind van het seizoen zal het voetbalbestuur, naast de ‘Bill Marsden Award’ voor beste HBS 1-speler van het seizoen, de volgende prijzen uitreiken:

  • ‘Harry Dénis Prijs’ voor de beste debutant uit eigen opleiding in HBS 1;
  • ‘Robert MacPherson Prijs’ voor de jeugdtrainer die zich in termen van persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van zijn spelers en team heeft onderscheiden;
  • ‘Marcel Tjin Bal’ voor de jeugdtalenten van het seizoen in de onderbouw en de bovenbouw;
  • ‘Ton Hemmes Speld’ voor de vrijwilliger in de voetbalafdeling die zich op welke manier dan ook heeft onderscheiden; 
  • ‘Golden Boys Trophy’s’ voor het levendigste en gezelligste breedtesportteam in de seniorenafdeling en de jeugdafdeling.

Het voetbalbestuur dankt alle leden die deelgenomen hebben aan de vergadering en/ of het tevredenheidsonderzoek, en zal doorwerken aan met zoveel mogelijk talent van eigen bodem presteren op topamateurniveau en zorgen voor een levendige breedtesportafdeling.  

 

 

Downloads:

Voetbal Nieuws Overzicht