Gesprek over uitbreiding naar het Stokroosveld op 15 november

Zoals bekend groeit onze vereniging bijna uit haar voegen. In de weekenden zijn al onze velden van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat bezet. Onze hockey- en voetbalafdeling hebben te maken met wachtlijsten. Voor zowel onze voetballers als hockeyers zou extra veldruimte dus welkom zijn. En ook voor onze cricketers is een tweede veld hard nodig om te zorgen voor genoeg ruimte op de zondag.

Tijdens de laatste ALV in juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur aangekondigd dat er oriënterende gesprekken gaande zijn met de gemeente over extra velden voor HBS-Craeyenhout, en meer specifiek over de mogelijkheden op de Stokroosvelden. Dat terrein ligt tegenover ons complex en de gemeente is bereid om ons daar, onder bepaalde voorwaarden, extra veldruimte aan te bieden.

Een eventuele uitbreiding van onze velden, en daarmee samenhangend eventuele groei van het aantal leden, heeft natuurlijk gevolgen voor onze vereniging in brede zin. Daarom moet zo’n stap ook worden voorgelegd aan de ALV. Dat willen we graag doen op de ALV van 13 december.

Om de ALV een gedegen voorstel te kunnen voorleggen, wil het Algemeen Bestuur graag eerst op aparte avond met onze leden in gesprek over de voors en tegens van extra veldcapaciteit en groei.

Daarbij willen we met elkaar graag spreken over vragen als:

  • Is de uitbreiding van veldcapaciteit een prachtige kans die de gemeente ons biedt en die wellicht nooit meer voorbij komt?
  • Stemmen we de mate van groei goed af op de capaciteit aan vrijwilligers/trainers/middelen?
  • Is de club misschien wel groot genoeg zo?
  • Wat kan uitbreiding van veldcapaciteit en ledengroei voor onze clubcultuur betekenen?
  • Helpen extra velden om een hoger niveau te bereiken met onze eerste teams?
  • Helpen extra velden om de breedtesport op schappelijke tijden te laten trainen?
  • Uitbreiden betekent investeren, zijn we bereid de investeringen te doen?
  • Wat is het omslagpunt om de uitbreiding financieel kostendekkkend te maken?
  • Betekent groei in veldcapaciteit altijd groei in ledenaantal?
  • Hoeveel extra leden zijn nodig om kostendekkend te blijven?

Het Algemeen Bestuur nodigt alle seniorenleden en ouders van jeugdleden van harte uit voor een open gesprek hierover.

Dit gesprek vindt plaats op maandag 15 november om 20uur in ons clubgebouw.

Wil je hierbij aanwezig zijn, dan graag aanmelden in verband met de planning en organisatie. Stuur daarvoor een mail naar secretaris@hbs-craeyenhout.nl met je naam.

Algemeen Nieuws Overzicht