Agenda ALV 15 juni

Algemene ledenvergadering HBS Craeyenhout Datum: 15 juni 2021 om 20.00 uur Plaats: vanuit het clubhuis HBS Craeyenhout en online

 Datum: 15 juni 2021

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 15 december 2020 
 4. Benoeming Notulencommissie 
 5. Begroting 2021-2022 en contributievoorstel*
 6. Afwikkeling Craeyensupport
 7. Voorstel tot vervanging verlichting van alle velden door LED-verlichting
 8. Voorstel tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de tribune
 9. Toelichting  Stokroosveld
 10. Rookverbod sportverenigingen
 11. Stand van zaken onderscheidingen
 12. Stand van zaken verenigingsmanager
 13. Rondvraag 
 14. Sluiting 
Algemeen Nieuws Overzicht