Vraag en Antwoord corona-maatregelen op HBS Craeyenhout (update 24 september)

We doen er, ondanks de veranderde corona-richtlijnen van de overheid en verschillende sportbonden, alles aan om onze leden te kunnen laten sporten op HBS Craeyenhout. We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen leven onder onze leden, ouders, bezoekers en sponsoren. 

Hieronder een overzicht van vragen die mogelijk spelen en die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met het algemeen bestuur via: algemeenbestuur@hbs-craeyenhout.nl of met onze verenigingsmanager via verenigingsmanager@hbs-craeyenhout.nl

Algemeen
Het algemeen bestuur van HBS Craeyenhout volgt het beleid van de landelijke overheid, de gemeente en de sportbonden. 

Sportpark Craeyenhout - Terrein

Mag iedereen sportpark Craeyenhout betreden?
Ons sportpark is vrij toegankelijk voor leden en bezoekers, zonder gezondheidsklachten (koorts, keelpijn, hoesten of andere verkoudheidsklachten). Iedereen van 13 jaar of ouder die het HBS Craeyenhout terrein betreedt, heeft een registratieplicht.  Bij de poorten van het terrein kan men zich aanmelden door het scannen van de daar aanwezige QR code. Het registratieformulier kan ook worden ingevuld via deze link op de website.

Moet ik me bij ieder bezoek aan de club opnieuw registreren ?

De registratieplicht geldt voor ieder nieuw bezoek aan de club. Als je het terrein verlaat, wordt van je verlangd dat je bij het opnieuw betreden van het terrein wederom de QR code scant. 

Waar mogen de leden en bezoekers van de voetbal afdeling het terrein betreden en verlaten? 

Alle leden en bezoekers van de voetbalafdeling kunnen gebruik maken van de ingang bij het parkeerterrein aan de Daal en Bergselaan of de ingang bij veld 1 (via de bosjes van Pex). Via dezelfde ingangen mogen zij het terrein weer verlaten.

Waar mogen de leden en bezoekers van de hockey afdeling het terrein betreden en weer verlaten? 

Alle leden en bezoekers van de hockeyafdeling kunnen gebruik maken van de achteringang van ons complex bij restaurant PEX (aan de kant van Quick). Via dezelfde ingang mogen zij het terrein weer verlaten. Mocht deze ingang gesloten zijn dan mogen zij naar binnen bij de ingang van veld 1 (via bosjes van Pex).

Zijn er bepaalde looproutes aangegeven op het sportcomplex?

De in- en uitgang worden door middel van informatieborden aangegeven.
Op het sportcomplex zijn vaste looproutes aangegeven. Dit is bedoeld om zoveel mogelijk1,5 meter afstand te bewaren tussen mensen die komen en mensen die vertrekken.

Hoeveel bezoekers mogen er tegelijkertijd op ons sportcomplex aanwezig zijn?

Het aantal mensen op het sportcomplex moet zoveel mogelijk worden beperkt. Per teamlid geldt een maximum van 2 bezoekers langs de lijn. Dit geldt voor alle teams, behalve HBS 1 en Craeyenhout 1. Bij deze teams zal er indien nodig met reservering vooraf worden gewerkt.  

Ik wil graag zitten langs het veld. Kan dat?

Op de tribune langs het hoofdveld, voetbal en hockey, is met gele stickers aangegeven welke zitplaatsen gebruikt mogen worden.

Mag ik mijn team aanmoedigen?

Applaudisseren mag! Geforceerd stemgebruik of zingen zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Het Clubhuis

Is het clubhuis geopend?

Het clubgebouw is alleen op wedstrijddagen (zaterdag en zondag) geopend voor het afhalen van een consumptie. Daarbij geldt:

  • Alleen via de hoofdingang  het clubgebouw betreden.
  • Alleen aan de andere zijde via de uitgang het clubgebouw  verlaten.
  • In het clubgebouw zijn verplichte looproutes aangegeven.
  • Aan de bar kun je iets bestellen/afhalen en daarna direct het clubgebouw verlaten.

Sluitingstijden en alcoholgebruik 

De sluitingstijden van onze vereniging zijn als volgt:   

- Maandag tot en met vrijdag om 23:00 uur.   

- Zaterdag om 19:00 uur (bij een thuiswedstrijd van O23 is dat 21:00).   

- Zondag om 18:00 uur.   

Het drinken van alcoholische dranken is alleen toegestaan voor onze seniorenleden. Voor de spelers van alle jeugdelftallen, ook de O19, geldt dat het drinken van alcohol niet is toegestaan.   

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen.    

Er wordt op het terrein geen muziek gedraaid, ook niet op zelf meegebrachte muziekboxen, en niet gezongen. 

Is het balkonterras geopend?

Het balkonterras bij het clubgebouw is tot nader order gesloten. Dit betekent dat er op ons terrein voorlopig geen aangewezen plek is om te roken. Hiermee is ons terrein volledig rookvrij

Waar moet ik heen als het regent?

Bij regen kan er geschuild worden in de tent voor het clubgebouw. Hou ook daar rekening met 1,5 meter afstand. Bij regen kan er niet geschuild worden in het clubgebouw. 

Kan ik met mijn bestuur of commissie nog vergaderen op de club?

Op doordeweekse dagen mogen er bestuurs- en commissievergaderingen plaatsvinden. Hiervoor is de grote tafel bij het raam met uitzicht op veld 1 beschikbaar.   

Kleedkamers 

Zijn de kleedkamers open?

Kleed je thuis om voor en na de wedstrijd, want er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Alleen HBS1, HBSU23 en Craeyenhout Dames 1 en Dames 2 en hun tegenstanders mogen van de kleedkamers en douches gebruik maken.  

Waarom zijn de kleedkamers gesloten?
Wij willen uiteraard voorkomen dat mensen op onze vereniging besmet raken met het coronavirus. De kleedkamers zijn een binnenruimte en daar is de kans op besmetting groter. Daarom is besloten dat de kleedkamers voorlopig niet meer kunnen worden gebruikt. Dit geldt zowel voor de voetbalteams als de hockeyteams.

Spelers, leiders en trainers

Geldt de 1,5 meter afstandsrichtlijn ook voor spelers tijdens de training en de wedstrijd?

Voor alle leeftijdsgroepen geldt: tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Geldt de 1,5 meter afstandsrichtlijn ook voor spelers voor en na de wedstrijd? 

Voorafgaand, tijdens de rustmomenten, in de dug outs en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Wat gebeurt er als een van onze leden besmet blijkt te zijn met het coronavirus? 

  • Ben je besmet met het coronavirus, blijf dan thuis in isolatie uitzieken. Ook huisgenoten moeten thuisblijven
  • Als je 24 uur geen klachten (koorts, hoesten, verkoudheid) meer hebt, en het is een week nadat je ziek bent geworden, kun je weer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
  • Teamgenoten wordt geadviseerd alert te zijn op klachten. Zonder klachten kunnen teamgenoten van een besmet persoon blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden.  
  • Bij meerdere besmettingen in een team zal de GGD worden geraadpleegd. In overleg met hen zullen mogelijke aanvullende maatregelen worden genomen. 
  • Nog vragen? Neem dan contact op met algemeenbestuur@hbs-craeyenhout.nl 

Corona-coaches / begeleiders

Worden de corona richtlijnen op onze club gehandhaafd?

In het weekend zijn er corona-coaches die helpen om alles soepel en veilig te laten verlopen. Dit zijn vrijwilligers die op dezelfde basis als waarop de barroosters worden ingedeeld worden ingezet om met zachte hand toe te zien dat de coronaregels worden nageleefd.

Waar kunnen corona-coaches zich melden op de club?


Corona-coaches kunnen zich melden bij de Jeuco-dienst beneden ter hoogte van kleedkamer 10-11. Lees hier meer informatie over de taken van de corona-coaches.

Uitwedstrijden

Hoe weet ik welke corona-richtlijnen gelden op andere verenigingen?

De meest clubs communiceren de bij hen geldende corona-maatregelen op hun website. Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, neem dan contact op met de verenigingsmanager of het bestuur van desbetreffende vereniging. 

Mag ik met meerdere personen uit verschillende huishoudens in één auto naar een uitwedstrijd?

Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijd. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies aan reizigers van 13 jaar en ouder om een mondkapje te dragen. 

Bezoekende clubs – wedstrijdsecretariaat

Waar mag ik me aanmelden en/of waar kan ik terecht, als bezoekende club, met vragen? 

Op zaterdag en zondag is de Jeuco-dienst aanwezig voor de ontvangst van bezoekende teams en scheidsrechters. Je vindt de Jeuco-dienst beneden voor het clubgebouw ter hoogte van kleedkamer 10-11.  

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met algemeenbestuur@hbs-craeyenhout.nl of verenigingsmanager@hbs-craeyenhout.nl

 

Protocollen op HBS Craeyenhout Overzicht