Een kort verslag van de ALV van 9 december

Meer dan 120 leden hadden maandagavond 9 december 2019 de moeite genomen om naar de Algemene ledenvergadering te komen. Ze hebben er geen spijt van gehad. Want de onderwerpen die in het prachtig versierde clubgebouw aan de orde kwamen waren zeker de moeite waard. Bovendien werden er die avond belangrijke besluiten genomen.

Voorrecht

Het was voor voorzitter Jacco Visser een bijzondere avond. Na zeven jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd vond hij het moment gekomen om terug te treden. “Het was een geweldige tijd. Met mooie en minder mooie momenten. Dat hoort erbij. Dat weet je van te voren. Maar voor mij was het een voorrecht om voorzitter te zijn van deze mooie club.” 

Ook penningmeester Tycho Vermeire stopt er na zeven jaar mee. “Ook voor mij was de tijd gekomen om de financiële boeken definitief te sluiten en om mijn opvolger in te werken. Ik ben er trots op een financieel kerngezonde vereniging achter te laten. Voor mij was het belangrijk dat de contacten met onze drie afdelingen altijd uitermate plezierig waren.”  

Nieuwe gezichten

Jacco en Tycho niet meer achter de bestuurstafel, het zal even wennen zijn. Maar hun opvolgers Adriaan de Buck en Pien Verweij-van der Vegt én de nieuwe vice-voorzitter Ivar Noordenbos hebben er duidelijk zin in. 

Dat bleek wel uit de maidenspeech van Adriaan, die niet alleen doorspekt was met  humor, maar ook met het nodige enthousiasme en realisme. 

Aad was nog geen halfuur officieel voorzitter toen hij de ALV vroeg om toestemming te verlenen om Jacco Visser en Tycho Vermeire voor te dragen voor het lidmaatschap van verdienste. Met een groot applaus werd deze toestemming verleend.

Grote verdiensten

Een uur eerder had Roland Goldman deze onderscheiding al ontvangen. 

Jacco Visser prees Roland voor zijn jarenlange inzet. “Op Roland, telg uit de bekende Goldman-clan, doe je nooit tevergeefs een beroep. Als voorzitter zat hij diverse commissies voor. Een oer-HBS-er die niet alleen als voetballer maar ook als bestuurder grote verdiensten had. Eigenlijk had hij deze onderscheiding al eerder moeten ontvangen”, aldus Jacco Visser.

Toelichting

Nadat de notulencommissie, traditioneel bestaande uit Dick Rigter en Ad Vermolen sr., de notulen van juni 2019 had goedgekeurd en Erwin Toet namens de Financiële commissie de penningmeester decharge had verleend, gaven secretaris Chris Lieshout en penningmeester Tycho Vermeire een korte toelichting op het jaarverslag 2018-2019 en het financieel jaarverslag. 

Wenselijkheid betalen spelers vlaggenschepen

Een onderwerp waarover al lange wordt gediscussieerd is de vraag of het wenselijk is spelers van onze vlaggenschepen te betalen. 

Nadat het AB met de afdelingsbesturen een compromis had bereikt over een tiental punten was vervolgens de vraag of de ALV eveneens met dit compromis kon instemmen. Met algehele instemming en slecht één onthouding, ging de vergadering hiermee akkoord.

Nieuwe kledingsponsor

Ander groot nieuws kwam van de Sponsorcommissie. Wat al enkele dagen op de website stond werd door Roland Goldman, voorzitter van de Sponsorcommissie toegelicht. Vanaf het seizoen 2020-2021 wordt Under Armour de nieuwe kledingleverancier van HBS Craeyenhout. Zij gaan alle voetballers, hockeysters en cricketers in een compleet nieuw tenue steken! Samen met Free Kick wordt ervoor gezorgd dat onze spelers en speelsters er piekfijn bijlopen. Een heuse tenue-commissie is hiervoor ingesteld! Potentiele shirtsponsors kunnen zich altijd aanmelden. 

Overigens zag de Sponsorcommissie kans om prachtige cijfers te presenteren.

Voetbalbestuur ontvangt certificaat

Aan het begin van de vergadering verraste de KNVB, in de persoon van Louise Vink, het voetbalbestuur met het overhandigen van het certificaat Regionale Jeugdopleiding. Een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar dat voor de tweede achtereenvolgende keer aan HBS werd uitgereikt. HBS is daarmee een van de 40 van de 3000 aangesloten clubs, die dat certificaat heeft binnengehaald. Een compliment aan het voetbalbestuur en in het bijzonder aan mannen als Stephan Vink en Michel de Lijster!!

Laura en Jeroen winnaar Freek van der Leeuw trofee

Een ander grote trofee (Freek van der Leeuw) werd toegekend aan Laura van Gigch en Jeroen Glasbergen. Beiden zijn al jaren actief in diverse commissies en waren prominent lid van de Lustrumcommissie. 

Verrassing

Voordat ere-voorzitter Rudi Hemmes op zijn bekende en indrukwekkende manier het AB had bedankte en Jacco, Tycho, Roland, Jeroen en Laura feliciteerde had Jasper Vink, voorzitter van de Lustrumcommissie, nog een verrassing voor het AB. Hij overhandigde twee prachtige borden met de namen van onze ere-voorzitters, ere-leden en leden van verdienste die in de afgelopen 125 jaar onze vereniging zo groot hebben gemaakt.

Deze bijzondere avond werd beëindigd met zingen van ons mooie clublied. 

Downloads:

Club nieuws Overzicht