Van Lerem bouwkundig adviesbureau

Marc Riebroek
Goudenregenstraat 170
2565 GC Den Haag
(070) 219 54 50
www.vanlerem.nl
post@vanlerem.nl


Bent u op zoek naar iemand die de kwaliteit van de verbouwing tijdens het bouwproces bewaakt? Van Lerem kan u hierbij helpen, door tijdens de verbouwing samen met u en de aannemer te controleren of de gemaakte afspraken en de afgesproken kwaliteit ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Van Lerem houdt toezicht op de werkzaamheden en wij zullen periodiek het werk controleren. Naast project- en bouwbegeleiding doen wij nulmetingen vooropnames, bouwmediation, bouwkundig onderzoek, (voor)oplevering en nazorg woningen, offertevergelijking, nacalculaties en aan- en verkoopadvies voor woningen.

Sponsors van HBS Craeyenhout Overzicht