Informatieavond blaashal voor buurtbewoners

Om draagvlak voor de blaashal te creëren bij de direct omwonenden van HBS Craeyenhout organiseert de Blaashalcommissie een informatieavond op dinsdag 9 juli om 20:00 uur voor buurtbewoners om ze te informeren over onze plannen.

Afgelopen 11 juni hebben alle leden zijn of haar stem kunnen uitbrengen voor de komst van de blaashal. En zoals we al konden vermoeden is er zeer groot draagvlak voor het realiseren van een blaashal op het eigen terrein. Thuiswedstrijden en trainingen die echt thuis zijn! Het tijdschema om een blaashal te realiseren voor het zaalhockeyseizoen van 2019-2020 is heel krap, maar we gaan er vol voor.

Om tevens draagvlak te creëren bij de direct omwonenden van onze vereniging organiseert de Blaashalcommissie een informatieavond op dinsdag 9 juli om 20:00 uur voor buurtbewoners om ze te informeren over onze plannen. Op deze avond krijgen ze een toelichting over de locatie, het ontwerp en de afmetingen van de hal. Maar ook welke onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de vergunning en hoe de hal wordt opgebouwd en afgebroken. 

Algemeen Nieuws Overzicht