Wat is zaalhockey

Hier vind je alle informatie over zaalhockey bij Craeyenhout.
De competitiedata, informatie over het spelreglement, uitrusting en wedstrijdformulier.
En weet jij nog het verschil tussen de veld- en de zaalregels?
En wat ook alweer precies je taken zijn als zaalleiding?

Wat is zaalhockey?

Zaalhockey wordt in een hal gespeeld. Het spel kenmerkt zich door snelheid en aanval en verdediging wisselen elkaar in hoog tempo af. Dit komt door de kleinere afmetingen van het veld, de vloer in de hal en de "balken", die in plaats van zijlijnen de bal terugkaatsen. Dit betekent ook dat er qua techniek heel wat van de spelers gevraagd wordt.

Zaalhockey bij Craeyenhout

Ook qua organisatie wordt er heel wat gevraagd. Voor de wedstrijden en de eventuele zaaltrainingen moet er zaalruimte ingehuurd worden en zaalruimte is schaars. Bij zaalhockey is daarom de verantwoordelijkheid van de coach/trainer en de ouders voor de organisatie rondom de wedstrijden en de trainingen extra belangrijk omdat we te gast zijn in de sportzalen van veelal gemeenten en andere organisaties dan hockeyclubs.

In seizoen 2017-2018 wordt bij Craeyenhout zaalhockey gespeeld door 45 teams, Dames 1, Dames 2, Dames 3, Dames 5 en Dames 7 en alle juniorenteams, de 1e en 2e jaars E-teams en dit jaar voor het eerst de F-teams. Voor de zaalhockeycompetitie (en eventuele huur voor zaaltraining) wordt een aparte contributie betaald.


We hebben de veelgestelde vragen over zaalhockey die we de laatste seizoenen hebben ontvangen op een rijtje gezet. Je kunt dit terugvinden op de website: Hockey/Zaalhockey/FAQ. Wil je meer informatie of heb je nog vragen over zaalhockey, zaaltrainingen en zaalcompetitie dan kun je contact opnemen met de zaalhockey coördinatoren: Esther de Kler en Marja Feddes via de mail zaalhockey@hbs-craeyenhout.nl. Je kan ook veel informatie vinden op de site van de KNHB http://www.knhb.nl/competities+disciplines/zaalhockey/cDU609_Zaalhockey.aspx . Wil je op de hoogte blijven van alle ins- en outs omtrent Craeyenhout-zaalhockey, wordt dan lid van onze Facebookgroep

Dit jaar zijn er geen wijzigingen in de regels voor het zaalhcokey. 

Hier volgt belangrijke zaalhockey-informatie voor alle teams die meedoen aan de zaalhockeycompetitie:

 A. Verschillen veld- en zaalhockey

Veld Zaal
1. Spelen van de bal  
Slaan, hoge en lage push, scoop Alleen pushen toegestaan: stick vlak bij bal aan de grond, duwbeweging met stick, geen schuifslag
Bal mag van de grond, tenzij gevaarlijk Bal moet langs de grond verplaatst, behalve bij push op doel. Bij stoppen mag bal niet (meer dan 10 cm.) opspringen. Bal in de lucht mag niet worden 'verplaatst'.
2. Speelveld, doelen  

Lengte: 91 m.; breedte: 55 m.
Doel: 2.14 m. hoog, 3.66 m. breed
Met achterschot (46 cm.)

Lengte: 35.44 m.; breedte 18.22 m.
doel: 2.m. hoog, 3m. breed

Zijlijnen zijbalken (10x10 cm., naar veld afgeschuind)
Straal cirkel 14.63 m. straal cirkel 9 m.

Strafbalstip 6.40 m.
Strafcornermerk op 10 m. van doelpaal

Strafballijn of -stip 7 m.
strafcornermerk op 6 m. van doelpaal

Teambanken
Hoekvlaggen
23-metervlakken met zwaardere straf bij opzet

teambanken, strafbank, wedstrijdtafel
geen vlaggen
over hele eigen helft zwaardere straf bij opzet

3. Teams, wissels  
min. 8 beginnen, max.11 min. 4 beginnen, max. 6
niet staken bij minder dan 8 in team niet staken bij minder dan 4 in team
team: max. 16 spelers team: max. 12 spelers
foutieve wissel: aanvoerder aanspreken foutieve wissel: strafcorner
terugkeer na gele kaart: scheidsrechter geeft aan terugkeer na gele kaart: tijdopnemer geeft aan
4. Tijdwaarneming, bijhouden stand  
scheidsrechters tijdopnemer (maar als niet aanwezig, scheidsrechters
5. Wat mag niet  
gevaarlijk spel, duwen e.d., obstructie, bal met lichaam/hand/voet spelen, verkeerd stickgebruik (bol, op stick slaan, enz.) gevaarlijk spelen, duwen e.d., obstructie, bal met lichaam/hand/voet spelen, verkeerd stickgebruik (bol, op stick slaan, enz.)
liggend spelen niet verboden veldspeler mag niet liggend spelen en niet op hand, knie of arm steunen; de hand die de stick vasthoudt, mag wel de grond raken. Keeper mag liggend spelen, maar alleen in eigen cirkel (zelf en bal in de cirkel).
Veldspelers mogen niet in he tdoel van de tegenpartij staan of achter een doel (zowel eigen doel als doel van de tegenpartij) omlopen. veldspelers mogen niet in het doel van de tegenpartij staan of achter een doel (zowel eigen doel als doel van de tegenpartij) omlopen. Bal met stick tegen balk klemmen mag niet; afzetten tegen het doel mag niet.
  De bal op de stick van een laagverdedigende speler spelen. (de straf hierop is een gele kaart
6. Bal buiten speelveld  
als bal via een verdediger onopzettelijk, vanaf het gehele speelveld, over de achterlijn gaat: lange corner. als bal via een verdediger onopzettelijk vanaf het gehele speelveld, over de acherlijn gaat: lange corner, deze wordt vanaf de middellijn genomen ter hoogte van het punt waar de bal het veld uitgegaan is.
Inslaan als bal over zijlijn is gegaan. Inpush als bal over zijbalk is gegaan, op maximaal 1m. binnen de balk (als bal binnen de cirkel over zijbalk: op maximaal 1 m. vanaf het snijpunt cirkel-zijbalk).
7. Afstand bij spelhervattingen  
5 meter 3 meter
8. Strafcorner  
max. 5 (incl. keeper) achter achterlijn; andere verdedigers achter middenlijn doelverdediger niet perse in doel alle verdedigers achter achterlijn; doelverdediger moet in het doel, andere verdedigers aan andere zijde doel dan waar bal wordt aangegeven.
slag mag bij 1e doelpoging allen op plankhoogte, push mag hoof, mits niet gevaarlijk slag mag niet, push mag hoog, mits niet gevaarlijk
bal moet buiten cirkel worden gespeeld strafcornerregels vervallen wanneer bal meer dan 5 m. buiten cirkel komt bal moet buitten cirkel worden gespeeld strafcornerregels vervallen wanneer bal meer dan 3 m. buiten de cirkel komt
9. Persoonlijke straffen  
tijdelijke verwiijdering: min. 5 minuten (10 minuten als fysiek)
speler op teambank
tijdelijke verwijdering: min. 2 - max. 5 minuten; speler op strafbank (melden bij tijdwaarnemer)
na straftijd: terugkeer via scheidsrechter terug via tijdwaarnemer/scheidsrechter.
10. Straftoepassing  
opzettelijke overtreding verdediger binnen 23-metergebeid: strafcorner opzettelijke overtreding verdediger hele eigen helft: strafcorner
11. Duur van de wedstrijd  
2x 35 min. 1x 35 min. (voor E-teams 2x15 min.)
rust: 5 min.; geen bank wisselen rust: max. 5 min.; bank wisselen
12. Bully  
niet binnen 15 m. van de achterlijn niet binnen de cirkel, bal moet dan op 5 cm buiten de cirkel, midden voor het doel.

 

B. Instructie zaalschoenen, zaalstick, legguards en bal

1. Het dragen van schoenen welke buiten zijn gedragen is ten strengste verboden.

• Schoenen welke beschadigingen of strepen op de speelvloer kunnen achter laten zijn verboden.Schoenzolen dienen vlak en schoon te zijn zonder noppen of strips. Sportschoenen welke buiten zijn gedragen cq vies zijn worden niet toegelaten.

• Deze verplichting is niet alleen van kracht voor de speler(ster)s, maar ook voor de zaalleider, teambegeleiding en scheidsrechters;

• Bij overtreding kan de zaalbeheerder en/of zaalleider de overtreder uit de hal verwijderen.

2. Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick te spelen.

• Het spelen met een speciale zaalhockeystick is verplicht. Het is dus niet toegestaan om met een veldstick in de zaal te spelen.

3. Legguards, klompen en andere uitrustingsstukken mogen geen scherpe kanten of uitsteeksels hebben.

• Metalen gespen aan keepersuitrustingen zijn ten strengste verboden!

• Harde plastic gespen dienen te worden afgeplakt. Zelfs indien deze gespen zijn afgeplakt kan een accommodatiebeheerder het spelen met een dergelijke uitrusting verbieden omdat het aanzienlijke schade aan het speelveld kan veroorzaken. De keeper/speler dient dit verbod direct en nauwgezet op te volgen.

4. Zaalhockey kent officieel geen afwijkende hockeybal.

• Het spelregelreglement zaalhockey geeft aan dat het formaat en het gewicht identiek is aan de veldhockeybal. De bal is rond, hard en heeft een gladde buitenzijde, hoewel kleine deukjes in het oppervlak zijn toegestaan. Het wordt aangeraden de speciale voor zaalhockey bestemde bal te gebruiken.

Het meenemen van dranken naar de zalen is overal verboden. Uitsluitend water, in goed afsluitbare flessen, voor de spelers is toegestaan. Let wel op dat er niet geknoeid wordt, dit maakt de vloer glad!

 

C. Instructie jeugdbegeleider/coach

1. Jeugdteams zonder begeleiding/coach wordt onherroepelijk de toegang tot de zaal en de kleedkamers geweigerd.

2. De begeleider/coach moet ouder zijn dan 18 jaar.

3. In verband met het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers heeft een team een (extra) begeleider van hetzelfde geslacht als het team.

4. De begeleider/coach is steeds bij het team en kan niet optreden als scheidsrechter.

5. De begeleider/coach meldt zich minimaal 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de zaalleiding en overhandigt, indien thuis spelend, het volledig ingevulde wedstrijdformulier. Hij/zij dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar team tenminste 5 minuten voor aanvang van de geplande wedstrijd wedstrijdgereed en in de directe nabijheid van het speelveld aanwezig is.

6. Begeleiders/coaches en/of teams die bij het in gebruik nemen van een kleedkamer opmerken dat er voor hun komst schade, vernielingen of andere onregelmatigheden hebben plaats gevonden, dienen dit onmiddellijk te melden aan de zaalleiding. Dit is in hun eigen belang, daar anders zal worden aangenomen dat zij daar de oorzaak van zijn.

7. De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal en ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal doch ook op de tribunes en in de verpozingsruimte en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt.

8. De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden niet rond of op het speelveld gaat oefenen.

9. De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de zaalleiding en/of zaalbeheerder. Dit geldt ook voor het speelklaar maken van het veld en het opruimen van de balken en doelen na de wedstrijd.

10. De begeleider/coach dient zijn of haar naam te vermelden op het wedstrijdformulier.

11. In alle zalen zijn zaalhockeylegguards voorzien van klitteband of is afplakken van gespen verplicht. Metalen gespen en het afplakken daarvan zijn niet toe-gestaan. Tevens is het spelen in clubtenue en met een zaalstick verplicht. De zolen van de schoenen dienen wit te zijn (ook voor begeleiding en scheids-rechter). De keeper dient in een afwijkende kleur shirt te spelen.

In alle gevallen geldt: NIET IN ORDE .... NIET SPELEN!

 

D. Instructie zaalleiding

De zaalleiding wordt gedaan door twee personen.

1. Zaalleiding algemeen

• De voor de organisatie in de zaal op de betreffende wedstrijddag aangewezen vereniging/ zaalleider is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de zaalaccommodatie.

• De zaalleider is tenminste 18 jaar.

2. Zaalleiding bij aanvang

• Controleert alle kleedkamers op schades en achtergelaten rommel.

• Ingeval van schades of niet schoon zijn van kleedkamer(s) direct contact opnemen met zaalbeheerder en vermelden wedstrijdformulier. Dit is belangrijk opdat eventuele schades niet op de verkeerde wordt verhaald.

• Zorgt, met medewerking van de spelers, voor het in orde brengen van de zaal. balken leggen en doelen plaatsen, spelersbank en strafbank plaatsen, duidelijk scorebord aanwezig.

• Controleer of de netten van beide doelen goed vastzitten aan de palen en geen gaten bevatten. De ontdekte gaten moeten provisorisch gedicht worden. Verwittig de zaalbeheerder dat er gaten in de netten zitten en vermeld dit op het formulier.

• Controleer de speelvloer op beschadigingen. Zijn er beschadigingen ontdekt, dan zaalbeheerder waarschuwen en vermelden op het wedstrijdformulier.

• Zorgt dat het betreffende wedstrijdprogramma aanwezig is.

3. Zaalleiding voor de wedstrijd

• Weet wie de jeugdbegeleider is van ieder team. Weiger jeugdteams die zonder volwassen begeleiding zijn de toegang tot de zaal.

• Controleer of alle spelers, scheidsrechters en begeleiding sport schoenen dragen die geen strepen geven op de vloer. Niet goed, niet spelen.

• Controleer uitrusting van de keeper op ijzeren gespen. Hiermee mag niet worden gespeeld ook al zijn ze afgeplakt. Niet goed, niet spelen.

• Iedere speler dient te spelen in het clubtenue, De keepers in een afwijkende kleur.

• Er mogen maximaal 6 wisselspelers en 4 begeleiders op de bank zitten. Spelers/ ouders welke niet op het formulier voorkomen mogen niet op de bank.

• Zorg dat er aan de zijkanten of in de kleedruimtes niet wordt ingespeeld.

• De zaalleider is verantwoordelijk voor de bezetting van de wedstrijdtafel.

• De zaalleider kan niet zelf achter de wedstrijdtafel plaats nemen, deze functie moet door een tweede persoon uitgevoerd worden!

• De zaalleider vervult geen andere functie dan zaalleiding. (Zij fluiten en/of coachen dus zelf niet).

4. Zaalleiding tijdens de wedstrijd.

• Zorgt dat de orde in het sportcomplex bewaard blijft en ziet erop toe dat er buiten het speelveld in gangen en/of kleedkamers niet geoefend wordt door het wachtende team.

• Controleert alle kleedkamers op schade en rommel. Probeert zo mogelijk de dader(s) te achterhalen en meldt eventuele bijzonderheden op het formulier.

5. Zaalleiding na de wedstrijd

• Zorgt dat de doelen en balken opgeruimd worden (indien laatste wedstrijd).

• Zorg dat eventuele rommel in de zaal/ tribune en kleedkamers opgeruimd wordt.

• Controleert na afloop de speelvloer en alle beschikbare kleedkamers op eventuele schades en rommel. Probeer bij eventuele schade de vereniging te achterhalen wie aansprakelijk gesteld kan worden voor de veroorzaakte schade en meld dit op het wedstrijdformulier.

 

E. Instructie wedstrijdtafel

(2 personen)

1. Zaalleiding algemeen

1. Wedstrijdtafel voor de wedstrijd.

• Zorg dat u een volledig, door beide partijen ingevuld wedstrijdformulier krijgt.

• Vergewis u zich er van dat bij de jeugd zowel de thuis- als uitspelende vereniging een scheidsrechter heeft en dat bij de senioren de thuisspelende vereniging (= eerst genoemde vereniging) twee scheidsrechters heeft. Wordt hieraan niet voldaan, dan vermelden op het wedstrijdformulier.

• U noteert de nummers van de scheidsrechterskaarten inclusief hun namen.

2. Wedstrijdtafel tijdens de wedstrijd.

• Indien het programma uitloopt dient u de wedstrijden in te korten.

• U houdt de stand bij.

• Het thuisspelende team levert de wedstrijdbal.

• De duur van een wedstrijd is 35 minuten (behalve district Top, 1e klasse, Jeugd A/ B/C Top). Bij de eerste-jaars E wordt 2x 15 minuten met 5 minuten pauze gespeeld.

• U meldt de scheidsrechters de wedstrijd aan te vangen of te beëindigen en in wedstrijden van 35 minuten halverwege de wedstrijd van helft te wisselen.

• U registreert de gele en rode kaarten en noteert de gegevens op het formulier.

• Spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn, dienen zich te melden bij de wedstrijdtafel. De opgelegde straftijd gaat pas in nadat de speler zich gemeld heeft. Tevens geeft de wedstrijdtafel het teken wanneer de straftijd verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de wedstrijdtafel op het 'strafbankje'.

• Alle wedstrijden dienen op de geplande tijd aan te vangen. Kan dit niet doordat bv een team te laat is, dan wordt dit gemeld op het wedstrijdformulier. Tezamen met de oorzaak en het aantal minuten dat er te laat is begonnen. Komt een team niet opdagen dan vermeldt u dit op het formulier.(Geen“straf”uitslag invullen)

3. Wedstrijdtafel na de wedstrijd.

• Vul de uitslag van de wedstrijd in op het digitale wedstrijdformulier. De coaches ontvangen het wedstrijdformulier.

 

Zaalhockey Overzicht