Voetbal: FAQ aanname bij HBS

Bent u op zoek naar informatie over voetballen bij HBS?

Wilt u weten hoe u uw kind moet inschrijven, welke spelregels we daarvoor hebben of wat de kosten zijn.

1. Wanneer kan ik mijn kind inschrijven bij HBS voor het komende seizoen?
U kunt uw kind inschrijven van 18 februari 2023 tot en met 30 april 2023 voor het seizoen 2023-2024. Inschrijvingen die binnenkomen na deze datum worden in principe niet meer in behandeling genomen. Alleen als blijkt dat er plekken over zijn, zal er nog gekeken worden naar de aanmeldingen die na 30 april binnen zijn gekomen.

2. Hoe meld ik mijn kind / mijzelf aan voor HBS?
Dat kan alleen via het elektronische invulformulier (momenteel niet beschikbaar).

3. Wat zijn de kosten van het lidmaatschap van HBS voor de jeugd?

categorie Contributie per jaar*
Mini-Pupil(vanaf 5 tot 8jr) € 322,00
Juniorlid (vanaf 8 tot 18jr) € 380,00
Bijkomende kosten  
Entreegeld pupillen/junioren € 75,00
Selectie-toeslag   1e-team/2e team € 65,00 /€ 44,00
 
*De genoemde bedragen zijn van het seizoen 2023/2024

4. Maak ik meer kans op toelating als ik zo vroeg mogelijk inschrijf?
Nee, alle inschrijvingen die tijdens de inschrijfperiode zijn binnengekomen maken even veel kans, wij hanteren geen “volgorde van inschrijving” procedure.

5. Wat is de minimumleeftijd om mijn kind in te kunnen schrijven?
De minimumleeftijd is 5 jaar. Dan start uw kind in de Eerstejaars Fjoetjers. Dat betekent dat u uw kind al kan aanmelden in het jaar dat hij/zij 5 jaar wordt.

6. Als mijn kind ouder is dan 6, kan ik hem dan ook nog inschrijven?
Ja, dat kan. Voor elke leeftijd is er een aparte voetbalcategorie. Afhankelijk van de opzeggingen en het beleid van HBS zijn er ook in oudere leeftijdscategorieën jaarlijks enkele plaatsen.

7. Wat is het beleid rondom meisjesvoetbal?
Op HBS is er plaats voor meisjes die graag willen voetballen. HBS laat meisjes op dit moment alleen instromen vanaf de jongste jeugd. Jaarlijks zijn er slechts enkele plaatsen.

De leeftijdscategorieën voor seizoen 2024/2025 met de geboortedata er bij:

Categorie Geboren tussen
Jo6 (Fjoetjers eerstejaars) 1 januari 2019
Jo7 (Fjoetjers tweedejaars) 1 januari 2018
Jo8 1 januari 2017
Jo9 1 januari 2016
Jo10 1 januari 2015
Jo11 1 januari 2014
Jo12 1 januari 2013
Jo13 1 januari 2012
Jo14 1 januari 2012
Jo15 1 januari 2010
Jo16 1 januari 2009
Jo17 1 januari 2008
Jo19 (Eerstejaars)  1 januari 2007
Jo19 (Tweedejaars) 1 januari 2006

8. Zijn er voorrangsregels die gelden bij HBS?
Ja, wij hanteren een voorrangsbeleid voor kinderen die al een oudere broer of zus hebben voetballen, hockeyen of cricketen bij HBS Craeyenhout.

9. Is er een wachtlijst bij HBS?
Nee, wij hanteren geen wachtlijst, iedereen moet zich elk jaar weer opnieuw inschrijven. Het maakt dus niet uit hoe vaak iemand is uitgeloot.

10. Kan mijn kind eerst een paar proeftrainingen doen, voordat we besluiten om lid te worden?
Dat is helaas niet mogelijk. Het is voor ons niet te organiseren (onze velden worden intensief gebruikt) en we merken elk jaar dat alle kinderen die zich aangemeld hebben laaiend enthousiast zijn over het voetballen.

11. Ik hoorde dat er bij de jongste kinderen ook op zondag zondag gevoetbald wordt, klopt dat?
Door het grote aantal teams die op zaterdag hun competitie spelen vanuit de KNVB, kan er uitgeweken worden naar zondag. We proberen zoveel mogelijk alle teams ook de O6 en O7 (Fjoetjers) op zaterdag te laten spelen.

12. Hoeveel trainingen per week krijgen de kinderen?
Alle spelers krijgen minimaal 2 keer per week een training. Voor spelers uit selectie teams is er vaak 1 extra training. De jongste (Fjoetjers) O6 kinderen krijgen eenmaal een normale voetbaltraining en kan periodiek worden aangevuld met een tweede training.


13. Hoeveel plekken zijn er ieder jaar beschikbaar?
Wij streven er naar om dat half juni duidelijk te hebben. Daarbij is er een verschil tussen de allerkleinsten en de oudere kinderen. Bij de allerkleinsten (vijfjarigen) hebben wij jaarlijks +/-32 plekken voor nieuwe kinderen. Bij de oudere teams zijn wij ook afhankelijk van eventuele opzeggingen in teams zodat we weten waar plekken zijn vrijgekomen. Deze opzeggingen dienen in principe voor 1 mei gedaan te zijn. Dan kunnen we gaan bepalen wie er de opengevallen plekken kunnen innemen.

14. Wanneer zijn de kennismakingsgesprekken / informatiebijeenkomsten voor aspirant leden?
Er zullen kennismakingsgesprekken / informatiebijeenkomsten georganiseerd worden in juni. Binnen een aantal dagen na deze gesprekken krijgt iedereen een mail met daarin het bericht of er wel of niet een plek is om bij HBS te kunnen voetballen.

15. Wanneer start het nieuwe seizoen?
De trainingen beginnen meestal in dezelfde week als de scholen weer beginnen. Let op: voor sommige (selectie) teams begint de voorbereiding en de competitie eerder. Als dat ook uw kind betreft, wordt u daarover door de betreffende coach geïnformeerd.

16. Wat wordt er verwacht van de ouders?
We verwachten van de ouders dat ze ook zullen deelnemen in een aantal taken die bij HBS door vrijwilligers uitgevoerd worden. Het gaat hierom bardiensten (een aantal keer per jaar), per team (vanaf de Jo8) 1 of 2 ouders die op zaterdag een aantal uren de wedstrijdkamer bemannen (een aantal keer per jaar). Per team vragen we een ouder om teammanager te zijn en bij niet-selectieteams een ouder die de spelers kan coachen tijdens de wedstrijden. Bij een aantal teams zullen (oudere) spelers uit andere teams gaan coachen.

Bij de jongste jeugd worden ouders ingezet als spelbegeleider of op iets latere leeftijd als scheidsrechter. HBS probeert elke wedstrijd vanaf de O13 te voorzien van een clubscheidsrechter, wanneer dit niet mogelijk is word er ook een beroep gedaan op een ouder uit het team om de wedstrijd te leiden. Voor wedstrijden vanaf de O13 is er ook altijd een ouder nodig om een assistent-scheidsrechter (vlagger)  te fungeren tijdens de wedstrijd.

17. Staat uw vraag er niet tussen?
U zult begrijpen dat HBS Craeyenhout een vereniging is die draait op vrijwilligers. Wij streven ernaar alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden maar hopen op uw begrip bij eventuele vertraging. U kunt uw vragen over het inschrijven van nieuwe leden mailen naar inschrijving@hbs-craeyenhout.nl

Assists Jeugdvoetbal Overzicht