Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt dan vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, heeft HBS-Craeyenhout stappen ondernomen. Er is een quick-scan doorlopen, in kaart wordt gebracht hoe HBS Craeyenhout omgaat met persoonsgegevens en het privacybeleid wordt herijkt. Ook wordt momenteel gewerkt aan het afronden van het door NOC-NSF ontwikkelde ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’.

 Voor vragen over de AVG in relatie tot HBS-Craeyenhout kunt u terecht bij Guus Bekker via privacy@hbs-craeyenhout.nl.

Club nieuws Overzicht