Te gast in Nieuwspoort

Op 15 maart heeft de HBS BusinessClub een bezoek gebracht aan Nieuwspoort. Het was een interessante avond over het ontstaan en de functie van deze politieke & journalistieke sociëteit. De handhaving van de Nieuwspoortcode, mooie anekdotes en tegenwoordig een populaire locatie voor debatten, lezingen en presentaties. Echt een aanrader.

De BC-leden en hun introducés waren te gast bij Eric Janssen, directeur en bestuurder van Nieuwspoort en zelf ook een enthousiast lid van de HBS BusinessClub. Hij leidde de bezoekers rond in het perscentrum, de sociëteit en de zalen, waarna hij op de van hem bekende geestdriftige wijze toelichtte wat er allemaal in politiek en journalistiek Den Haag gebeurt zodra de heren en dames politici en journalisten op zijn sociëteit arriveren.

Nieuwspoort is, zoals Eric vertelde een veelzijdige ontmoetingsplek. Het is een internationaal perscentrum waar verslaggevers uit heel het land en de wereld hun journalistieke werk doen om het nieuws snel en met gebruik van de modernste technologie te kunnen brengen. Het is een openbaar debatcentrum voor steeds nieuwe discussies over relevante politieke en maatschappelijke onderwerpen. Het is een besloten sociëteit waar journalisten, politici, belangenbehartigers en beleidsbepalers elkaar in een geborgen omgeving ontmoeten in de zekerheid dat alles wat zij bespreken binnen die muren blijft. En het is gastheer voor exclusieve evenementen van wereldklasse, op basis van geavanceerde faciliteiten, een gedreven en professionele organisatie met eigen horeca op topniveau.

Nieuws (sponsors) overzicht