Bereikbaarheid HBS Craeyenhout vanaf 26-3-2018

Op 26 maart gaan de werkzaamheden op de route Kijkduin-Houtrust van start. Een belangrijke aanrijroute naar het sportcomplex van HBS Craeyenhout zal van die tijd beperkt of slecht toegankelijk zijn.

De route Kijkduin-Houtrust is een drukke route tussen Kijkduin en Scheveningen. De route loopt van de Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte van de Kijkduinsestraat, over de Sportlaan tot en met de Segbroeklaan. Dagelijks rijden hier 20.000 voertuigen over.

De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder. Maak gebruik van de omleidingsroutes die staan aangegeven op de elektronische borden. Hierop wordt de snelste route aangegeven.

De aanpassingen

De volgende aanpassingen worden gedaan:

  • De weg wordt teruggebracht van 2 rijstroken naar 1.
  • Een aantal kruispunten worden vervangen door rotondes.
  • Er wordt een ventweg aangelegd tussen de Segbroeklaan en de De Savornin Lohmanlaan.
  • Er komen vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers.
  • De riolering wordt vervangen op de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan.
  • Het asfalt wordt vernieuwd.

Met de herinrichting wordt de weg overzichtelijker. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en het wordt veiliger om over te steken.

Eind april 2019 is de weg klaar voor gebruik. U kunt meer lezen over de werkzaamheden op de pagina Planning werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust.

Club nieuws Overzicht