Nederhof & Partners

Lid HBS BusinessClub
Mark Rog 
Johan de Wittlaan 15
2517 JR Den Haag
(070) 322 60 09
info@nederhofenpartners.nl
www.nederhofenpartners.nl


De dienstverlening van Nederhof & Partners (Nederhof) spitst zich toe op onafhankelijke ondernemingswaardering en waardeanalyse van bedrijven en aandelenpakketten. Als uitvloeisel hiervan is Nederhof actief in (begeleiding van) aan- en verkoop van ondernemingen en advisering van ondernemingen ‘in zwaar weer’. De ervaren (register) valuators van Nederhof treden op als partij-adviseur of onafhankelijk deskundige. Nederhof werkt nauw samen met specialisten als ondernemingsrechtjuristen, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Nederhof beschouwt deze partijen als haar “partners”. De regie is altijd in handen van de adviseurs van Nederhof.

Sponsors van HBS Craeyenhout Overzicht