ScheerSanders Advocaten

Lid HBS BusinessClub
Ivan Baas
Nassauplein 36
2585 ED  Den Haag 
(070) 365 99 33 
info@scheer.nl
www.scheer.nl

ScheerSanders Advocaten is een middelgroot Haags advocatenkantoor, gelegen in de Archipelbuurt in Den Haag. De elf aan ons kantoor verbonden advocaten houden zich bezig met uiteenlopende gebieden binnen de – bijna uitsluitend – civiele rechtspraktijk. Kernwaarden van ons kantoor zijn een sterke betrokkenheid bij de cliënt, een voortvarende aanpak en resultaatgerichtheid waardoor juridische dienstverlening op een hoog niveau kan worden geleverd. Voor HBS-leden, onder wie ook de leden van de BusinessClub, geldt dat voor het eerste oriënterende gesprek geen kosten in rekening worden gebracht en dat op het toch al scherpe uurtarief 10 procent in mindering wordt gebracht.

Sponsors van HBS Craeyenhout Overzicht