Privacybeleid website HBS Craeyenhout

1.   Privacybeleid HBS Craeyenhout

1.1. Jouw privacy

HBS Craeyenhout hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit Privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de manier waarop HBS Craeyenhout persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers,  en andere personen waarmee HBS Craeyenhout een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met “betrokkene”.
Uiteraard worden persoonsgegevens van betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt HBS Craeyenhout zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor HBS Craeyenhout je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die HBS Craeyenhout uitvoert, verzamelt en verwerkt HBS Craeyenhout persoonsgegevens van de betrokkene voor de volgende doeleinden: 

Wanneer de betrokkene lid van HBS Craeyenhout is/wordt:

• Voor het verwerken van de contributie.
• Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen.
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
• Voor het (internationaal) overschrijven van/naar een andere vereniging.

Wanneer de betrokkene vrijwilliger van HBS Craeyenhout is/wordt:

• Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
• Voor het aanvragen van een VOG 

Wanneer de betrokkene werknemer van HBS Craeyenhout is/wordt:

• Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.
• Voor het informeren over werkroosters.
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

Wanneer de betrokkene sponsor of leverancier van HBS Craeyenhout is/wordt:

• Voor het verwerken van sponsorbedragen.
• Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
• Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door HBS Craeyenhout.

Wanneer de betrokkene meedoet aan een toernooi georganiseerd door HBS Craeyenhout:

• Voor het informeren over teamindelingen, poule-indelingen en wijzigingen.
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

Wanneer de betrokken contact opneemt met HBS Craeyenhout via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:

• Voor het onderhouden van het contact.

1.3 Gebruik van gegevens
De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De trainer van een team mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.
HBS Craeyenhout laat geen gebruik van persoonsgegevens toe door derden zelf voor commerciële, of ideële doeleinden. Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de betrokkene blijven maximaal 2 jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is HBS Craeyenhout wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.

1.4. E-mail
HBS Craeyenhout verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken of door te antwoorden op de e-mail.

1.5 Website

De website van HBS Craeyenhout maakt gebruik van cookies (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser

1.6. Foto’s, video’s en streaming

 Gedurende wedstrijden, trainingen, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotografen of cameramannen. Ook kunnen beelden van wedstrijden rechtstreeks uitgezonden worden via streamingtoepassingen, dit op basis van de grondslag" gerechtvaardigd belang". 
Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website(s) van HBS Craeyenhout, in het blad Craeyen of op social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Voor foto’s die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of in het blad Craeyen wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. HBS Craeyenhout heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien er toch een foto/video is gepubliceerd die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar  privacy@hbs-craeyenhout.nl inclusief vermelding van de foto/video.  

1.7. Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers
Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen HBS Craeyenhout, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop HBS Craeyenhout geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, etcetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt, of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp toevoegt.

1.8. Rechten van betrokkene
Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op privacy@hbs-craeyenhout.nl.

2 Tot slot

2.1. Vragen
Heb je na het lezen nog vragen of opmerkingen over het Privacybeleid, dan kun je deze richten aan: 

HBS Craeyenhout
Daal en Bergselaan 1B
2565 AB Den Haag
via e-mail: privacy@hbs-craeyenhout.nl

2.2. Wijzigingen privacybeleid

HBS Craeyenhout behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien HBS Craeyenhout een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de manier waarop HBS Craeyenhout de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.

 HBS Craeyenhout hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit Privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de manier waarop HBS Craeyenhout persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers,  en andere personen waarmee HBS Craeyenhout een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met “betrokkene”.
Uiteraard worden persoonsgegevens van betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt HBS Craeyenhout zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).